bakterie konferencja2Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt.: ,,Zakażenia szczepami wieloopornymi jako rosnący problem kliniczny medycyny zakażeń”, która odbędzie się dnia 10 grudnia 2019 roku w auli tutejszego Szpitala.

 


Konferencja skierowana jest do pracowników medycznych: lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników, pracowników inspekcji sanitarnej, słuchaczy i studentów szkół medycznych. Mamy nadzieję, że doświadczenie i wiedza wykładowców sprawi, iż poziom merytoryczny spotkania usatysfakcjonuje wszystkich Państwa oraz, że spotkanie to będzie okazją do wzbogacenia wiedzy i doświadczenia zawodowego.


Życzymy Państwu owocnych obrad.

 


Łączę wyrazy szacunku
lek. Tomasz Skura
Prezes Zarządu
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.

 

 

Organizator:


Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.


Komitet naukowy:


1. dr hab. n. med. Marzenna Bartosiewicz, prof. nadzw.
2. dr n. med. Paweł Grzesiowski
3. lek. Tomasz Skura
4. mgr Anna Tymoczko
5. mgr Dorota Tylus
6. lek. Maria Pawlak


Komitet organizacyjny:


1. lek. Tomasz Skura
2. mgr Ewa Golonka
3. mgr Beata Deja – Makara
4. mgr Lidia Ura
5.mgr Monika Tokarska-Winiarska

 

PROGRAM KONFERENCJI


10.00-10.30 Rejestracja uczestników, kawa, herbata.


10.30-10.45 Przywitanie przybyłych gości. Otwarcie konferencji - lek. Tomasz Skura Prezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.


10.45-11.30 Aktualne zagrożenia epidemiczne szpitalne i pozaszpitalne - dr n. med. Paweł Grzesiowski


11.30-12.15 Sytuacja epidemiologiczna w zakresie wybranych patogenów alarmowych na Mazowszu - mgr Anna Tymoczko


12.15-13.00 Oporność drobnoustrojów jako rosnący problem kliniczny w szpitalu - dr hab. n. med. Marzenna Bartosiewicz prof. nadzw.


13.00-13.30 Klebsiella pneumoniae NDM. Jak to się zaczęło? - mgr Dorota Tylus


13.30-14.00 Priorytety kontroli zakażeń szpitalnych i wytyczne zapobiegania transmisji patogenów alarmowych - dr n. med. Paweł Grzesiowski


14.00-14.15 Dyskusja, pytania, podsumowanie Konferencji.


14.15 Poczęstunek.

 


Udział w Konferencji jest bezpłatny.


Rejestracji można dokonać pod adresem: https://szczepy.konfeo.com

lub telefonicznie pod numerem: 48 361 48 85 i 48 361 48 52. Za udział w Konferencji uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne: lekarz – 4 pkt., diagnosta laboratoryjny – 2 pkt.,  ratownik medyczny – 2 pkt.