bakterie konferencja2Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt.: ,,Zakażenia szczepami wieloopornymi jako rosnący problem kliniczny medycyny zakażeń”, która odbędzie się dnia 10 grudnia 2019 roku w auli tutejszego Szpitala.

 


Konferencja skierowana jest do pracowników medycznych: lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników, pracowników inspekcji sanitarnej, słuchaczy i studentów szkół medycznych. Mamy nadzieję, że doświadczenie i wiedza wykładowców sprawi, iż poziom merytoryczny spotkania usatysfakcjonuje wszystkich Państwa oraz, że spotkanie to będzie okazją do wzbogacenia wiedzy i doświadczenia zawodowego.


Życzymy Państwu owocnych obrad.

 


Łączę wyrazy szacunku
lek. Tomasz Skura
Prezes Zarządu
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.

 

 

Organizator:


Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.


Komitet naukowy:


1. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw.
2. dr n. med. Paweł Grzesiowski
3. lek. Tomasz Skura

4. lek. Wojciech Gola
5. mgr Joanna Marczak
6. mgr Dorota Tylus
7. lek. Maria Pawlak

8. dr n. farm. Paweł Węgrzyn

 


Komitet organizacyjny:


1. lek. Tomasz Skura
2. mgr Ewa Golonka
3. mgr Beata Deja – Makara
4. mgr Lidia Ura
5.mgr Monika Tokarska-Winiarska

6. mgr Karolina Maj

 

PROGRAM KONFERENCJI


10.00-10.15 Rejestracja uczestników, kawa, herbata.


10.15-10.30 Przywitanie przybyłych gości. Otwarcie konferencji - lek. Tomasz Skura Prezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.


10.30-11.15 Aktualne zagrożenia epidemiczne szpitalne i pozaszpitalne - dr n. med. Paweł Grzesiowski


11.15-12.00 Zapobieganie transmisji patogenów alarmowych w szpitalu specjalistycznym - lek. Wojciech Gola, mgr Joanna Marczak, Szpital Specjalistycznych w Końskich.


12.00-12.45 Oporność drobnoustrojów jako rosnący problem kliniczny w szpitalu - dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz prof. nadzw., Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


12.45-13.15 Klebsiella pneumoniae NDM. Jak to się zaczęło? - mgr Dorota Tylus


13.15-13.45 Priorytety kontroli zakażeń szpitalnych i wytyczne zapobiegania transmisji patogenów alarmowych - dr n. med. Paweł Grzesiowski

13.45-14.30 Racjonalna terapia infuzyjna z wykorzystaniem leków i płynów zgodnie z aktualnym stanem wiedzy - dr n. farm. Paweł Węgrzyn, Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii.


14.30-14.45 Dyskusja, pytania, podsumowanie Konferencji.


14.45 Poczęstunek.

 


Udział w Konferencji jest bezpłatny.


Rejestracji można dokonać pod adresem: https://szczepy.konfeo.com

lub telefonicznie pod numerem: 48 361 48 85 i 48 361 48 52. Za udział w Konferencji uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne: lekarz – 4 pkt., diagnosta laboratoryjny – 2 pkt.,  ratownik medyczny – 2 pkt.