Sprzęt medyczny.05.03.2020Nasz szpital otrzymał ponad 6 mln 888 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych. Pieniądze te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Symboliczny czek przekazał zarządowi szpitala Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego oraz Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.

 

 

Łączna kwota projektu zatytułowanego "Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego" wynosi 8 mln 611 tys. 102,01 zł, natomiast dofinansowanie z RPO to kwota w wysokości 6 mln 888 tys. 881,61 zł. Za te pieniądze szpital doposaży w sprzęt medyczny blok operacyjny, oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, oddział neurochirurgii, oddział chorób płuc. Nowa aparatura trafi też do pracowni endoskopii oraz rentgenodiagnostyki ogólnej.