wazneW celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 niniejszym informuję, iż od dnia 16 marca 2020 r. wstrzymane zostają do odwołania przyjęcia planowe do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

Dotyczy to przede wszystkim:

1) planowanych przyjęć do oddziałów szpitalnych, z wyłączeniem prowadzonego leczenia:

  • cytostatykami
  • lekami biologicznymi
  • pacjentów objętych leczeniem w ramach programów terapeutycznych- lekowych,

2) rehabilitacji leczniczej (rehabilitacja ogólnoustrojowa, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Zespół Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci),

3) przyjęć pierwszorazowych do poradni specjalistycznych,

4) badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, gastroskopia, kolonoskopia, USG,

5) badań profilaktycznych,

6) planowych badań diagnostycznych wykonywanych w pracowniach diagnostycznych (Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej, Pracownia EMG i EEG, Pracownia Badań Słuchu, Pracownia Bronchoskopii, Pracownia Angiografii Fluorecseinowej). W każdym przypadku odroczenia terminu udzielania świadczenia należy ocenić i wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów i prawdopodobieństwo jego pogorszenia.

 

Szpital wyznaczy pacjentom inne terminy telefonicznie.