MG 5026Publikujemy treść sprostowania, jakie zostało wysłane do redakcji mediów lokalnych oraz ogólnopolskich, które opublikowały informacje o zgonach w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu:

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu od początku walki z epidemią odnotował w sumie 12 zgonów - 6 z przyczyn pierwotnych oraz 6 z przyczyn wtórnych. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w komunikacie z dnia 11. kwietnia br. podaje 6 zgonów z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, 1 zgon z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz 1 zgon z SPZZOZ w Kozienicach. Jednak nieprawdą jest, że w naszym szpitalu w ciągu jednej doby zmarło 6 osób z powodu zakażenia koronawirusem. To dane dotyczące okresu od 29. marca do 10.04. br.

 

Zgodnie z ustaleniami z rzecznikiem WSSE Panią Joanną Narożniak, do komunikatów sporządzanych przez WSSE zostanie dołączone informacje uściślające:

 

Na podstawie dokumentacji (ZLK-5), które wpłynęły do powiatowych inspektorów sanitarnych i nadesłanych meldunków do WSSE z całego województwa odnotowano na dzień sporządzenia raportu zgony na terenie województwa mazowieckiego przez niżej podane powiaty.  Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że data wykazania zgonów w raporcie przedstawiającym sytuację epidemiologiczną nie jest równoważna z datą śmierci wykazanej osoby.