Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. otrzyma ok. 3,5 miliona złotych ze środków unijnych na przeprowadzenie termomodernizacji Szpitala.  W dniu 8 listopada 2018 r. Wicemarszałek Rafał Rajkowski i Zarząd Szpitala podpisali umowę na otrzymanie środków unijnych.

W ramach termomodrenizacji zostaną wykonane następujące prace:

  • Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów
  • Wymiana okien, drzwi zewnętrznych na nowe
  • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (między innymi wymiana grzejników, montaż zaworów z głowicami termostatycznymi, ocieplenie instalacji centralnego ogrzewania)
  • Montaż na-dachowej instalacji fotowoltaicznej
  • Modernizacja źródła ciepła i zwiększenie sprawności wytwarzania układu kogeneracyjnego poprzez budowę i montaż układu absorpcyjnego i doposażenie istniejącej instalacji klimatyzacji w nowe
  • Wymiana istniejącego oświetlenia wewnętrznego budynku Szpitala (klatki schodowe, korytarze itp.) na nowe energooszczędne oświetlenie LED, wymiana istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego oraz zastosowanie systemu zarządzania energią oświetlenia wewnętrznego budynku głównego Szpitala (np. poprzez zastosowanie czujników ruchu)