100 mln zł na SORSamorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy ok. 100 mln zł na budowę nowego budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. To będzie jeden z najnowocześniejszych SOR-ów w Polsce. Jest już gotowy projekt tego przedsięwzięcia, który kosztował 694 980 zł - środki na ten cel również pochodzą z budżetu Mazowsza.

 

Rocznie Oddział przyjmuje około 100 tys. pacjentów. Z roku na rok liczba osób, którym udzielana jest pomoc w SOR-e rośnie. Ponadto trwająca epidemia koronawirusa jeszcze bardziej wskazała na pilną potrzebę wybudowania nowego SOR. Szpitalny Oddział Ratunkowy w szpitalu na radomskim Józefowie, przez prawie rok pandemii jako jedyny tego typu oddział w mieście i powiecie, zapewniał dostęp do świadczeń zdrowotnych kilkuset tysiącom mieszkańców. Nowy budynek SOR będzie zdecydowanie bardziej przestronny, komfortowy, ze zwiększoną liczbą izolatek.

Kolejnym wyznacznikiem do stworzenia nowego budynku SOR są wymogi prawne (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego). Obecnie trudno jest wprowadzić strefy obsługi pacjenta z różnym stopniem zagrożenia życia i zdrowia. Utrudniona jest komunikacja pacjentów i personelu, ponieważ wszyscy pacjenci wprowadzani są jednym wejściem.WIZUALIZACJA OD AMBULATORIUM.SOR

 

Zarząd Szpitala, po przeanalizowaniu różnych rozwiązań tych problemów, wybrał budowę nowego obiektu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Nowy budynek usprawni on pracę lekarzy, pielęgniarek poprzez podział na podstawowe obszary zgodnie z w/w rozporządzeniem MZ, a mianowicie:

  • • obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć;
  • • resuscytacyjno-zabiegowy;
  • • wstępnej intensywnej terapii;
  • • terapii natychmiastowej;
  • • obserwacji;
  • • konsultacyjny.

Jest już gotowy projekt budowlany z pozwoleniem na budowę nowego SOR-u. Budynek ma być parterowy, znajdować się za podjazdem dla karetek i być połączony z dawnym oddziałem nadziemnym łącznikiem. W nowym budynku wejście pacjentów odbywać się będzie bezpośrednio z poziomu terenu. Koncepcja budowy przewiduje stworzenie przedsionka dla karetek pogotowia. Komunikację pacjentów leżących pomiędzy SOR i resztą oddziałów szpitalnych, zapewni najpierw dźwig łóżkowy, a następnie znajdujący się na poziomie pierwszego piętra nadziemny łącznik.

 WIZUALIZACJE.SOR

Ponadto wydzielone zostaną niezależne strefy obsługujące pacjentów w różnym stopniu zagrożenia zdrowia i życia:

  • • strefa „czerwona” – przeznaczona dla nagłych i ciężkich przypadków najczęściej dowożonych transportem medycznym. W obrębie tej strefy znajdować się będą:

- pomieszczenie segregacji z punktem rejestracji umożliwiającym bezpośrednią obserwację;

- pomieszczenie resuscytacji oraz sala zabiegowo-operacyjna;

- pacjenci, którzy nie będą wymagać natychmiastowej interwencji umieszczani zostaną w Sali Obserwacyjnej (10 stanowisk, w tym dwa odseparowane),

- pomieszczenia magazynowe, sanitariaty, pokoje lekarskie i socjalne stanowić będą niezbędne zaplecze funkcjonalne będące integralną częścią strefy.

SALE OBSERWACYJNE.SOR

 

  • • strefa „zielona” – przeznaczona dla pacjentów niebędących w stanie zagrażającym życiu, zgłaszających się do szpitala samodzielnie. Znajdować się będą tu gabinety konsultacyjne i zabiegowe chirurgiczne, internistyczne, ośmiostanowiskowa sala obserwacyjna oraz dwie izolatki.

 

  • • strefa „żółta”– przeznaczona dla dzieci, w ramach której przewiduje się oddzielne obszary (poczekalnie i gabinety) dla pacjentów z różnym stopniem zagrożenia zdrowia i życia. Przewidziano jedną izolatkę, salę obserwacyjną, osobną poczekalnię dla rodziców. Wydzielone zostaną sanitariaty przystosowane do potrzeb najmłodszych. Strefa będzie posiada niezależne zaplecze magazynowe oraz socjalne.

 SALA OBSERWACYJNA DZIECIĘCA.SOR

 

  • • dodatkowo wydzielone zostaną dwa gabinety ginekologiczne w bezpośredniej bliskości wspólnej poczekalni (każdy z własnym pomieszczeniem sanitarnym)

 

Powierzchnia użytkowa nowego budynku SOR wyniesie ok. 6,4 tys. mkw (a powierzchnia zabudowy ok. 3,8 tys. mkw). Natomiast pomieszczenia po dawnym oddziale SOR będą wyremontowane i dostosowane do potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

Projekt zostanie w całości sfinansowany z budżetu województwa mazowieckiego.W najbliższym czasie zostaną dopełnione wszelkie formalności, po których szpital będzie mógł rozpocząć budowę, która może potrwać ok. 2 lat.

 20 widok.SOR

Samorząd Województwa Mazowieckiego, finansując w całości budowę nowego SOR w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu, odpowiada na potrzeby mieszkańców Radomia i regionu radomskiego. Pomimo prób pozyskania funduszy na ten cel z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, projekt ten za każdym razem był odrzucany. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego, znając sytuację szpitala na radomskim Józefowie, wiedząc jak pilna jest potrzeba wybudowania nowego SOR, nie licząc na wsparcie Rządu, wygospodarował ok. 100 mln zł, które w pełni pokryją koszty związane z budową i wyposażeniem nowego SOR-u. Dzięki temu będzie to jeden z najnowocześniejszych szpitalnych oddziałów ratunkowych w kraju.

 

 

                                                                     logo Mazowszalogo szpitala z nazwą  

 

 

 

 

FOTORELACJA NA PROFILU FACEBOOK'OWYM SZPITALA