termomodernizacja II etapMazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu otrzymał prawie 4 mln zł na kontynuację drugiego etapu termomodernizacji placówki. Łączny koszt całej inwestycji wynosi prawie 50 mln zł. Fundusze na ten cel pochodzą m.in. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz UE.

 

Umowę w tej sprawie w środę 11 sierpnia podpisali: Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego, Krzysztof Zając, wiceprezes Zarządu MSS oraz Łukasz Skrzeczyński, wiceprezes Zarządu MSS.

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu przeznaczy ponad 3,9 mln zł dofinansowania z UE (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020) na poprawę efektywności energetycznej budynków: E1, E2, E2, F, G, H, I, J, K1, K2, K3, K4 (tzw. budynki niskie). To kontynuacja drugiego etapu termomodernizacji szpitala. Zaplanowane prace obejmą modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej. Zostaną ocieplone ściany i dach szpitala. Projekt obejmie także wymianę okien wraz z fasadą aluminiową, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenie. Dodatkowo na dachu szpitala pojawią się panele fotowoltaiczne.

 

Planowana inwestycja prowadzić będzie do poprawy efektywności energetycznej poprzez: ograniczenie strat cieplnych, zapotrzebowania na energię elektryczną oraz wprowadzenie nowatorskich rozwiązań technicznych i technologicznych wpłynie bezpośrednio na znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych całego obiektu oraz znaczący efekt ekologiczny a tym samym obniżoną emisję zanieczyszczeń, w tym CO2 przez Szpital.

 

Całkowity koszt drugiego etapu termomodernizacji wynosi ok. 24 mln zł, z czego ponad 19 i pół mln zł pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, a prawie 4 mln z UE. Natomiast w grudniu ubiegłego roku zakończył się pierwszy etap termomodernizacji szpitala. Wówczas prace remontowe były wykonywane w budynku wysokim szpitala składającym się z członów A, B, C i D. To ośmiopiętrowy wieżowiec, w którym ulokowane są oddziały szpitalne, a w nich leczeni pacjenci. Remont był niezwykle wymagający, ponieważ odbywał się w pierwszym roku pandemii przy jednoczesnym funkcjonowaniu szpitala. Koszt pierwszego etapu prac wyniósł ok. 24 mln zł.