DSC 0145Działając na podstawie art. 32c pkt. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. 2019 poz 1792) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu informuje, iż wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającą na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące (rentgenowskie) do diagnostyki medycznej i radiologii zabiegowej.

 

 

 1. Obszary, na których stosowane jest promieniowanie jonizujące:
 • pracownie diagnostyczne - Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej
 • pracownie radiologii zabiegowej – Blok Operacyjny, Pracowania Hemodynamiki, Pracowania Badań Elektrofizjologicznych i Ablacji, Pracowania Endoskopowej Cholangiopakreatografii Wstecznej, Szpitalny Oddział Ratunkowy,
 • sale chorych na Oddziałach Szpitalnych w trakcie radiologicznych procedury przyłóżkowych.
 1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zredukowania stopnia narażenia na promieniowanie jonizujące zarówno personelu, pacjentów jak i ogółu ludności w Szpitalu:
 • wszystkie pracownie oraz sale zabiegowe, w których wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące do badań lub zabiegów są wykonane zgodnie z projektem i obliczeniami osłon stałych zatwierdzonych przez Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
 • stosowane są środki ochrony indywidualnej przed promieniowaniem jonizującym oraz parawany z odpowiednim równoważnikiem ołowiu,
 • urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące podlegają okresowym testom kontroli jakości fizycznych parametrów oraz przeglądom serwisowym,
 • personel pracujący w narażeniu na promieniowanie jonizujące wyposażony jest w dozymetrię osobistą. W minionym roku (01.01.2020r. - 31.12.2020r.) dawka efektywna dla pojedynczego pracownika nie przekroczyła wartości 0,1 mSv.- pracownicy: 20 mSv/rok;
 • - ogół ludności : 1mSv/rok.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U z 2005 poz.168) dopuszcza wartość narażenia na promieniowanie jonizujące:
 1. Narażenie od działalności związanej ze stosowaniem aparatów emitujących promieniowanie jonizujące:
 2. - działalność prowadzona w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu w zakresie diagnostyki medycznej oraz radiologii zabiegowej nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.