konferencja prasowaMazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu zaczął realizację „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego”. W ciągu dwóch lat trwania programu (2021-2022) uczniowie trzynastu radomskich podstawówek, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie, dowiedzą się jak prawidłowo i efektywnie udzielić pomocy przedmedycznej.

 

 

(Konferencja prasowa 19. 10. 2021 roku, gościnnie w PSP nr 24 w Radomiu. Od lewej: Beata Trzpil-Zwierzyk, wicedyrektor PSP 24, Ewa Golonka, naczelna pielęgniarka MSS w Radomiu, Renata Bojarska, dyrektor PSP 24)

 

Celem głównym programu jest podniesienie poziomu wiedzy i poprawa umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej u co najmniej 80 procent uczniów uczestniczących w programie. Celem szkoleń ma być przekazanie wiedzy obejmującej zagadnienia takie, jak: postępowanie w miejscu zdarzenia, zawartość apteczki pierwszej pomocy, pomoc w przypadku utraty przytomności, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, tamowanie krwotoków, postępowanie w przypadku złamań i zwichnięć, oparzenia, odmrożenia oraz innych stanach nagłych zagrażających życiu i zdrowiu. Zajęcia będą prowadzić doświadczeni wieloletni pracownicy Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, specjaliści z dziedziny pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego czy pielęgniarstwa anestezjologicznego.

konferencja prasowa.2jpg

                                (Zajęcia praktyczne z uczniami w PSP 24 w Radomiu. Od lewej: Sylwester Rdzanek, Łukasz Karasiński - ratownicy medyczni z MSS w Radomiu, edukatorzy programu)

 

Szkolenie składa się z dwóch części: zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych. Planowany czas zajęć teoretycznych wynosi 6 godzin lekcyjnych w podziale na 6 bloków jednogodzinnych średnio raz w tygodniu. Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w grupach po min.10 uczniów. Planowany czas ćwiczeń wynosi 10 godzin lekcyjnych według wcześniej ustalonego harmonogramu.

 

konferencja prasowa.3jpg

(Zajęcia praktyczne w PSP 24)

Pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia. Udzielenie pomocy osobie poszkodowanej jest naszym moralnym, jak i obywatelskim obowiązkiem. Za nieudzielenie pomocy grozi odpowiedzialność karna w postaci pozbawienia wolności. Pozostawiając osobę będącą w stanie zagrożenia życia, możemy narazić ją na niebezpieczeństwo związane z utratą zdrowia i życia. Każdy świadek bądź uczestnik zdarzenia powinien podjąć czynności ratunkowe przed przybyciem wykwalifikowanych służb ratunkowych. Dlatego tak ważne staje się upowszechnienie prawidłowych zasad udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. Edukacja na rzecz prawidłowego prowadzenia pierwszej pomocy powinna być procesem ciągłym. Uczeń w szkole, jak i poza nią będąc świadkiem czy uczestnikiem zdarzenia, powinien posiadać umiejętności prawidłowego przeprowadzania pomocy przedmedycznej. Kwestia pierwszej pomocy przedmedycznej to istotny i nadal niedoceniony temat w edukacji społecznej.

Program jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

logo szpitala z nazwąlogo Mazowsza