Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

W dniu 20 marca 2019 roku w naszym szpitalu odbyły się jednodniowe praktyki w ramach projektu Dzień Przedsiębiorczości organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy Kancelarii Prezydenta RP.

Praktykę realizowało 38 uczniów z następujących szkół :

  • I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu

  • II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu

  • Liceum Ogólnokształcace im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu

Dzień Przedsiębiorczości jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez uczniów trafnych decyzji w planowaniu dalszej edukacji. Uczniowie mogli przyjrzeć się jak wygląda codzienna praca lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów w wybranych przez siebie komórkach organizacyjnych szpitala.

W planie realizacji Dnia Przedsiębiorczości znalazły się następujące elementy:

  • przedstawienie informacji na temat organizacji i zasad funkcjonowania szpitala

  • omówienie zwodów medycznych

  • charakterystyka stanowisk pracy przedstawiona przez opiekunów, obejmująca informacje na temat: umiejętności przydatnych na danym stanowisku pracy, wymaganego wykształcenia oraz możliwości rozwoju zawodowego, jak również perspektyw zatrudnienia w zawodzie lekarza, pielęgniarki i fizjoterpapeuty.

  • wizytacja w wybranych komórkach organizacyjnych szpitala i uzyskanie szczegółowych informacji o ich funkcjonowaniu (Oddział Kardiologii, Oddział Kardiochirurgii, Szpitalny Oddział Kiniczny Neurochirurgii, Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Oddział Okilistyczny, Zakład Fizjoterapii.

Dzięki praktyce uczniowie mieli możliwość zweryfikowania z rzeczywistością swoich wyobrażeń dotyczących pracy w poszczególnych zawodach medycznych. Podczas wizytacji można było zobaczyć, jak wygląda praca w danym zawodzie. Był czas by również zobaczyć specjalistyczną aparaturę i urządzenia oraz porozmawiać z pracownikami. Uczniowie byli zadowoleni z pobytu w tym dniu w naszym szpitalu. Mamy nadzieję, że ta wizyta pomoże uczniom w podejmowaniu przemyślanych decyzji dotyczących dalszego kształceenia oraz stanie się jednym z elementów w wyborze przyszłej drogi zawodowej.