koronawirus1Przypominamy o zakazie odwiedzin pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych naszego Szpitala oraz zasadach dostarczania paczek od rodzin.

 

 

 

 • Ze względu na obserwowany wzrost zachorowań na infekcje wirusowe oraz IV falę pandemii koronawirusa przypominamy o zakazie odwiedzin pacjentów leczonych w naszym szpitalu.

 

Odwiedziny są możliwe tylko i wyłącznie w szczególnych przypadkach:

 

 • w sytuacji, kiedy pacjent znajduje się w terminalnej fazie choroby,
 • w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta
 • Odwiedziny są mozliwe wyłącznie za zgodą kierownika/zastępcy kierownika oddziału lub lekarza prowadzącego/dyżurnego, przy zachowaniu zasad sanitarno-epidemiologicznych.

 

Każda osoba, która uzyska zgodę na odwiedziny musi:

 

 • poddać się pomiarowi temperatury - badanie odbywa się przy wejściu do szpitala;
 • wypełnić oświadczenie o świadomości potencjalnego ryzyka zakażenia się koronawirusem;
 • dezynfekować ręce;
 • wyposażyć się na własny koszt w środki ochrony osobistej (maseczka, fartuch jednorazowy, rękawiczki, obuwie ochronne), które musi zastosować podczas odwiedzin pacjenta.

 

Jednoczasowo do pacjenta może wejść tylko i wyłącznie jedna osoba zdrowa, bez żadnych objawów infekcji. Pobyt w oddziale trwa max.15 minut.

 

 • Opieka nad niepełnoletnim w czasie hospitalizacji

 1. Z dziećmi, które będą wymagały hospitalizacji w naszym szpitalu, może przebywać TYLKO jeden opiekun. Musi być zdrowy.
 2. Opiekun nie może wychodzić z oddziału do momentu, aż dziecko zostanie wypisane do domu. 
 3. Opiekun ma wykonywany pomiar temperatury i przechodzi wywiad epidemiologiczny.
 4. Opiekun musi także przestrzegać zaleceń obowiązujących w oddziałach.
 5. Nie ma możliwości, by opiekunowie wymieniali się.

 

 

III. Obowiązuje zakaz opuszczania oddziałów przez pacjentów w czasie hospitalizacji

 1. Zasady dostarczania paczek dla pacjentów
 1. Istnieje możliwość przekazania paczki z niezbędnymi rzeczami dla pacjenta hospitalizowanego.
 2. Paczki nie mogą zawierać wartościowych przedmiotów.
 3. Podpisane paczki (imię i nazwisko pacjenta, nazwa oddziału) można pozostawić w koszu przy ochronie szpitala – wejście główne, w godzinach od 10 do 18.
 4. Szpital nie odpowiada za przyjęte paczki.