rehab.postcovid 1Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu został wpisany do listy placówek medycznych, które obok uzdrowisk mogą realizować program fizjoterapii dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19. Celem programu jest wsparcie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności osób po przebytej chorobie wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w tym, poprawę tolerancji wysiłku fizycznego, zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID-19 oraz edukację ozdrowieńców w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami mogącymi wystąpić po tej chorobie.

 

Zgodnie z założeniami, rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 może nastąpić w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19 (zakończenie leczenia COVID-19 określa się jako datę zakończenia izolacji domowej lub datę wypisu ze szpitala, lub datę wypisu z izolatorium). By skorzystać z programu, należy mieć skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia tym świadczeniem jest występowanie duszności, która negatywnie wpływa na aktywność pacjentów. Fizjoterapia pocovidowa będzie finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Rehabilitacja postcovid będzie realizowana w warunkach ambulatoryjnych w dwojaki sposób:rehab.postcovid 2

  • w ramach programu podstawowego
  • w ramach programu rozszerzonego

 

Program podstawowy obejmuje:

 

  • jedną wizytę fizjoterapeutyczną wstępną,
  • wizytę terapeutyczną 2 razy w tygodniu do 6 tygodni,
  • jedną wizytę terapeutyczną końcową - przeprowadzoną po 6 tygodniach od wizyty wstępnej.

 

Program rozszerzony obejmuje:

 

  • jedną wizytę fizjoterapeutyczną wstępną,
  • wizytę terapeutyczną – częstotliwość ustalana indywidualnie, wynosi od 2 do 3 razy do
    6 tygodni,
  • jedną wizytę terapeutyczną końcową - przeprowadzoną po 6 tygodniach od wizyty wstępnej.

                                                                          rehab.postcovid 3              rehab.postcovid 4

Podczas wstępnej wizyty przeprowadzany będzie wywiad z pacjentem określający występowanie chorób współistniejących, przeciwwskazań do fizjoterapii, ocenę natężenia zmęczenia i duszności, sprawności fizycznej oraz innych parametrów niezbędnych do ustalenia aktualnego stanu zdrowia pacjenta przed rozpoczęciem rehabilitacji. Oprócz szeregu ćwiczeń fizycznych, pacjent będzie edukowany z zakresu radzenia sobie z negatywnymi objawami po przechorowaniu COVID-19.
W zależności od potrzeb pacjenta wdrożone mogą być również inne techniki, m.in. mobilizacji, ewakuacji wydzieliny, trening równowagi, metody specjalne przeznaczone dla osób z deficytami neurologicznymi itp. Wizyta fizjoterapeutyczna końcowa natomiast sprawdzi, czy i w jaki sposób poprawił się stan zdrowia i kondycja osoby rehabilitowanej.

 rehab.postcovid 5

Ważne! Pacjent biorący udział w programie nie może w czasie jego trwania korzystać z innych świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych przez NFZ.

 

Zachęcamy do skorzystania z programu rehabilitacji postcovidowej w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej w naszym szpitalu. By się zapisać, należy zadzwonić pod nrem tel. 48 361 32 32 w dni robocze (poniedziałek-piątek) od godz. 7 do godz. 14.30.