odwiedziny.uścisk dłoniNadal utrzymuje się ograniczenia odwiedzin, jednakże mając na względzie potrzebę zapewnienia pacjentom i ich rodzinom osobistego kontaktu, zostają zaktualizowane zasady odwiedzin pacjentów szpitalnych.

 

 

 

 

 

 1. Odwiedziny u chorych odbywają się za zgodą Kierownika/Zastępcy oddziału lub lekarza prowadzącego/dyżurnego, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego. U chorego może przebywać 1 osoba. Czas odwiedzin 15-30 min.
 2. Nie mogą odwiedzać chorych osoby dotknięte chorobą zakaźną lub osoby oraz prezentujące objawy infekcji dróg oddechowych.
 3. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
 4. Osoby odwiedzające mają obowiązek:
  • dezynfekcji rąk,
  • zakrywania ust i nosa
  • bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego Szpitala,
  • kulturalnego zachowania się w czasie pobytu w Szpitalu, niezakłócania spokoju oraz pracy personelu,
  • stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym.
 5. Personel ma prawo odmówić odwiedzin lub nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom, u których widoczne są objawy chorobowe, w szczególności dotyczące chorób zakaźnych.
 6. W przypadku odmowy opuszczenia Szpitala personel ma obowiązek wezwać Policję.