Rejestracja do poradni specjalistycznych1Informujemy, że ze względu na kolejny etap prac związanych z "Poprawą efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu" rejestracja do poradni specjalistycznych tymczasowo zmieni lokalizację.

 

Od wtorku 5 lipca do odwołania będzie się znajdować w miejscu po dawnym bufecie szpitala (na parterze, za windami w lewo). 

Biletomaty do rejestracji będą nieczynne. Pacjentów chcących zarejestrować się na wizytę do lekarza specjalisty w Zespole Poradni Specjalistycznych, prosimy o utworzenie dwóch kolejek do rejestracji:

 

1. pacjenci uprawnieni do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością*

2. pacjenci nieuprawnieni do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.

 

Pacjenci chcący umówić się na wizytę, prosimy o telefonowanie pod nr 48 361 36 00.

 

Prosimy pacjentów o wyrozumiałość. Przepraszamy za utrudnienia. 

O powrocie rejestracji do swojej pierwotnej lokalizacji będziemy Państwa informować. 

 

 

 

 * Kto ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej:

 1. kobiety w ciąży;
 2. świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 3. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 4. Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 dotacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19 w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, czyli od 14 marca 2020 r.;
 5. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci;

 6. żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 7. cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 8. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 9. osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich;
 10. uprawnieni żołnierze lub pracownicy, oraz weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 11. osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby;
 12. żołnierze zawodowi w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych;
 13. żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych.