rehab.postcovid 1.slajdZapraszamy ozdrowieńców na rehabilitację pocovidową do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w naszym szpitalu w ramach programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID 19. Program jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

Dla kogo jest ten program?

Do programu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria pkt. (1-4):

1. osoba ubiegająca się o udział w programie, w dniu zgłoszenia do programu, musi mieć ukończone 18 lat;

2. osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia do programu musi:

a. mieszkać na terenie województwa mazowieckiego (tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego);

b. udzielić świadomej zgody na udział w programie;

c. złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych oraz nie korzysta aktualnie ze świadczeń przewidzianych w programie, które finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia;

oraz spełniać kryteria medyczne i kliniczne:

3. osoba aplikująca do programu przebyła COVID-19 – warunek potwierdzony testem genetycznym metodą RT-PCR lub potwierdzony zaświadczeniem od lekarza w którym jest określenie przebycia COVID-19;

4. u osoby aplikującej do programu występuje duszność:

a. przy przedłużającym się objawowym COVID-19 - dolegliwości i objawy trwające od 4 do 12 tygodni lub

b. przy zespole post-COVID-19 – dolegliwości i objawy, które rozwijają się w trakcie lub po COVID-19 i trwają dłużej niż 12 tygodni oraz nie wynikają z innego rozpoznania.

 

Udział w programie jest BEZPŁATNYKwalifikację do programu przeprowadzi fizjoterapeuta. Na udział w programie nie jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 

Ustal wizytę pod numerem telefonu 48 361 32 32 lub w Rejestracji Poradni Rehabilitacyjnej - piętro I

Miejsce realizacji: ZAKŁAD FIZJOTERAPII - piętro I

Wizyta fizjoterapeutyczna wstępna i końcowa – pokój badań gab. 163

Ćwiczenia – sala kinezyterapii gab. 156

 

 

Jak wygląda program fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19?

Wizyta fizjoterapeutyczna wstępna:

Na podstawie wyników pomiarów skal i testów czynnościowych fizjoterapeuta kwalifikuje pacjenta do odpowiedniego programu w warunkach ambulatoryjnych lub domowych.Program podstawowy w warunkach ambulatoryjnych dla pacjentów, u których występuje nieznaczne pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego, obejmuje:

1. wizytę wstępną

2. wizytę terapeutyczną

3. wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzoną po 6 tyg. od wizyty wstępnej.3. wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzoną po 6 tyg. od wizyty wstępnej.

Program rozszerzony w warunkach ambulatoryjnych lub domowych dla pacjentów, u których występuje znaczne pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego, obejmuje:

1. wizytę wstępną

2. wizytę terapeutyczną – częstotliwość ustalana indywidualnie, jednak nie więcej niż 3 razy w tygodniu przez 6 tygodni

3. wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzoną po 6 tyg. od wizyty wstępnej.

Program fizjoterapii jest dostosowany do potrzeb pacjenta i polega na wykonywaniu ćwiczeń oddechowych, równoważnych, oporowych, treningu interwałowego lub ciągłego na cykloergometrze rowerowym. W zależności od potrzeb program może być uzupełniony o dodatkowe elementy m.in. metody fizjoterapeutyczne specjalne, naukę kaszlu i odksztuszania, ćwiczenia samoobsługi. Interwencja terapeutyczna zawiera także edukację zdrowotną obejmującą zagadnienia:

1. Czym jest duszność i jak sobie z nią radzić samodzielnie?

2. Czym jest zespół przewlekłego zmęczenia?

3. Jak planować aktywność fizyczną?

 

Wizyta fizjoterapeutyczna końcowa

Po zakończeniu serii ćwiczeń spotkasz się z fizjoterapeutą na wizycie końcowej, na której zostaną powtórzone wszystkie testy i pomiary z wizyty wstępnej w celu oceny efektów terapeutycznych.