szpital slajd2Z wielką radością informujemy Państwa, że nasz Szpital otrzymał pozytywną ocenę Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w zakresie spełnienia standardów objętych programem akredytacji szpitali. To oznacza, że znaleźliśmy się w elitarnym gronie szpitali posiadających akredytację potwierdzoną Certyfikatem Jakości przyznawanym przez Ministra Zdrowia.

 

 

Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników szpitala znaleźliśmy się na chlubnej liście 14 szpitali na Mazowszu, które posiadają Certyfikat Jakości, potwierdzający najwyższy poziom świadczonych przez nas usług zdrowotnych. W Polsce takim certyfikatem przyznanym przez Ministra Zdrowia może pochwalić się ok. 220 szpitali na ponad 600 funkcjonujących.

 

Wizytacja w naszym szpitalu odbyła się w pierwszej połowie listopada tego roku i trwała trzy dni. Wizytatorzy oceniali spełnienie przez naszą placówkę 221 standardów dotyczących jakości i bezpieczeństwa pacjentów. Personel naszego szpitala – medyczny i administracyjny, brał czynny udział w przygotowaniach do wizytacji. Dzięki ich zaangażowaniu w skomplikowany i trudny proces akredytacyjny, uzyskaliśmy pozytywną ocenę zespołu wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

 

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu dziękuje wszystkim pracownikom szpitala za trud i pracę włożoną w proces akredytacyjny.

 

Przypomnijmy – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu wziął udział w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawową ideą akredytacji jest dobrowolna ocena w oparciu o ustalone i jawne kryteria. Każda placówka znajdująca się na liście instytucji z certyfikatem akredytacyjnym, należy do elitarnego grona tych, których kompetencje do świadczenia opieki o wysokiej jakości zostały potwierdzone w sposób obiektywny. Zgodnie z art. 3 ust 12 ustawy akredytacji udziela Minister Zdrowia na okres 3 lat.