PZU logo

 

 

Firma PZU Życie S. A. 

w trosce o bezpieczeństwo pracowników zrealizował zadanie prewencyjne polegające na:

zakupie pochłaniacza oparów ze specjalnym materiałem absorbującym dla formaliny i filtrem węglowym oraz szafy magazynowej na niebezpieczne
odczynniki chemiczne dla Zakładu Patomorfologii Klinicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu.

Zadanie zostało sfinansowane z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.

Dziękujemy za wsparcie prewencyjne.

 

 

                                                                                                                                         PZU 1    PZU 2