Separator 1Wielki dzień dla Oddziału Hematologii naszego szpitala! Oddział wzbogacił się o nowoczesny separator komórkowy Spectra Optia. To urządzenie do aferezy terapeutycznej. Zabieg ten wykorzystuje się w leczeniu różnego rodzaju chorób krwi, w których przyczyną są nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania jednego z elementów ludzkiej krwi, a także w leczeniu nowotworów czy schorzeń autoimmunologicznych. Zakup urządzenia sfinansowało w całości Województwo Mazowieckie. 

 

 

Separator komórkowy Spectra Optia służy do aferezy terapeutycznej, którą stosuje się w leczeniu chorób krwi, w tym także schorzeń nowotworowych czy autoimmunologicznych. Procedurę tę wykonuje się również przy pozyskaniu materiału biologicznego od zdrowego dawcy dla chorego biorcy. Afereza terapeutyczna polega na odseparowaniu poszczególnych elementów krwi czy osocza z krwi pełnej. To zabieg bezpieczny i skuteczny. Jej wykorzystanie zwiększa szanse naszych pacjentów na szybszy powrót do zdrowia.

Zakup separatora komórkowego był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wielkie dzięki również dla Pani Bożenny Pacholczak, prezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu za wsparcie tej inicjatywy.

Środki finansowe na zakup separatora komórkowego pochodzą z projektu pn. „Zakup sprzętu umożliwiającego rozwój nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w zakresie hematologii i onkologii w Mazowiecki Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu”.

 

logo Mazowsza                logo szpitala z nazwą