DSC 0145Działając na podstawie art. 32c pkt. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 1173) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu informuje, iż wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającą na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące do celów diagnostyki medycznej i radiologii zabiegowej. Prowadzona działalność nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

 

Obszary, na których stosowane jest promieniowanie jonizujące:

– pracownie diagnostyczne - Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, SOR

– pracownie radiologii zabiegowej – Blok Operacyjny, Pracowania Hemodynamiki, Pracowania Badań Elektrofizjologicznych i Ablacji, Pracowania Endoskopowej Cholangiopakreatografii Wstecznej, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Chirurgii Dziecięcej

– sale chorych na Oddziałach Szpitalnych w trakcie radiologicznych procedury przyłóżkowych.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz zredukowania stopnia narażenia na promieniowanie jonizujące personelu, pacjentów jak i ogółu ludności w Szpitalu:

– wszystkie pracownie oraz sale zabiegowe, w których wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące do badań lub zabiegów są wykonane zgodnie z projektem i obliczeniami osłon stałych zatwierdzonych przez Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,

– stosowane są środki ochrony indywidualnej przed promieniowaniem jonizującym oraz parawany z odpowiednim równoważnikiem ołowiu odpowiednio do wykonywanych procedur,

– urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące podlegają okresowym testom kontroli jakości fizycznych parametrów oraz przeglądom serwisowym,

– personel pracujący w narażeniu na promieniowanie jonizujące wyposażony jest w dozymetrię indywidualną.