glowne3 KopiaTo najbardziej spektakularna inwestycja w szpitalu na radomskim Józefowie ostatnich lat. Sala hybrydowa to wieloprofilowa sala operacyjno-zabiegowa wyposażona m.in. w cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń, stół angiograficzny z pływającym blatem, aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, aparaturę do hemofiltracji i krążenia pozaustrojowego, respirator, aparat do znieczulania, defibrylator, kolumnę chirurgiczną, kolumna anestezjologiczną, aparat ultrasonograficzny oraz lampę operacyjną.

 

Taki sprzęt umożliwia wykonywanie najbardziej skomplikowanych operacji. Dotychczas zespół Szpitalnego Oddziału Klinicznego Neurochirurgii prowadził operacje otwarte klipsowania tętniaków i usuwania naczyniaków mózgu - teraz oferta ta została poszerzona o możliwość ich embolizacji, czyli wewnątrznaczyniowego wyłączenia patologii z krążenia. W ten sposób zmniejsza się przede wszystkim ryzyko. Sala hybrydowa daje możliwość wykonywania m.in. zabiegów przy skomplikowanych malformacjach naczyniowych mózgu przy jednoczesnym zastosowaniu dojścia wewnątrznaczyniowego i operacji otwartej. Ale to nie wszystko. Na sali mogą być wykonywane najnowocześniejsze obecnie zabiegi w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu - trombektomie mechaniczne oraz zabiegi angioplastyki i stentowania tętnic szyjnych w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu czy też minimalnie inwazyjne wszczepianie sztucznych zastawek serca.

Uruchomienie w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. wieloprofilowej sali operacyjno-zabiegowej na potrzeby kardiologii, kardiochirurgii, neurochirurgii, neurologii zabiegowej, radiologii zabiegowej i gastroenterologii, pozwoli na wykonywanie badań w obrębie całego ciała,  ze szczególnym  uwzględnieniem  naczyń  obwodowych oraz naczyń wewnątrzczaszkowych oraz zabiegów naprawczych wewnątrznaczyniowych i wewnątrzsercowych układu tętniczego i żylnego. Hybrydowa sala operacyjna daje możliwość leczenia zabiegowego z wykorzystaniem pełnej diagnostyki obrazowej, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo i skuteczność interwencji medycznej. Ułatwiony zostanie dostęp do skomplikowanych zabiegów dla pacjentów naszego regionu.

Hybrydowa sala operacyjna będzie pierwszą na południowym Mazowszu tego typu salą. Inwestycja kosztowała ponad 10 mln zł, z czego 5,8 mln zł pokryła dotacja z budżetu województwa mazowieckiego.