Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-600 Radom

NIP: 7962963679

REGON: 670209356

Kapitał zakładowy: 81 800 000, 00 złotych

Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000490819