Szkoła Promocji Zdrowia działająca przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.

Informacje ogólne:

Szkoła Promocji Zdrowia działa przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.
Program Szkoły Promocji Zdrowia został zatwierdzony przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Celem podstawowym programu jest upowszechnianie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia.
Koordynatorem Szkoły Promocji Zdrowia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu jest Pani mgr Aneta Kosiec.
W ramach lekcji uczniowie poznają funkcjonowanie szpitala odwiedzając zakłady, pracownie diagnostyczne i oddziały. Zajęcia odbywają się w szpitalu oraz na terenie szkoły. Prowadzone są przez mgr pielęgniarstwa, lekarzy, rehabilitantów, psychologów, mikrobiologów.

Koordynator programu Szkoła Promocji Zdrowia

mgr Aneta Kosiec

tel. 48/ 361 34 25

Opiekun medyczny

mgr Monika Książek

tel. 48/361 30 07

Opiekunowie klas

1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu

- Pani mgr E. Kutyła.

2. Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

- Pani mgr J. Baćmaga

3. Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach

- Pani mgr A. Kicior

Cele strategiczne programu Szkoły Promocji Zdrowia:

  • podejmowanie praktycznych działań na rzecz innych ludzi (niepełnosprawność, rehabilitacja, pierwsza pomoc)

  • rozwijanie postawy humanistycznej i badawczej uczniów, pomysłowości, samodzielności w działaniu oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka poprzez promowanie m.in. idei wolontariatu

  • rozwijanie zainteresowań ekologią, polityką społeczną, zdrowotną i medyczną

  • pogłębianie wiedzy pod kątem wymagań na egzaminach wstępnych na uczelniach medycznych.