Badania diagnostyczne wykonywane są :

- bezpłatnie ( w ramach finansowania z NFZ, na podstawie właściwych skierowań)

- odpłatnie jako Usługi komercyjne

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej wykonuje następujące badaniadiagnostyczne (na podstawie skierowania lekarskiego):

1/ RTG ,

2/ badania ultrasonograficzne  (USG) ,

3/ rezonans magnetyczny,

4/ tomografia komputerowa,

5/ badania mammograficzne ,

6/ badania densytometrii.

Kontakt telefoniczny do Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00):

48 361 32 06; 48 361 32 07

 

      W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny na podane wyżej numery telefonów.