BEZPŁATNE BADANIA CYTOLOGICZNE

W ramach realizacji Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy zapraszamy kobiety w wieku od 25 do 59 lat na BEZPŁATNE BADANIA CYTOLOGICZNE, które wykonywane są w naszym szpitalu w Poradni Ginekologiczno-Położniczej (pok. 137 I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz we wtorki do godz. 17.00. 


Badanie cytologiczne powinno być wykonywane raz na 3 lata, co pozwala zwiększyć szanse na odpowiednio wczesne podjęcie leczenia nawet najmniejszych zmian chorobowych i całkowite wyzdrowienie.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Poradnią pod numerem telefonu 48 361 31 76 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00.

UWAGA! W dniu badania należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

REGIONALNY PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI "ZAPOBIEGAJ, DZIAŁAJ Z GŁOWĄ"

Na badanie nie jest wymagane skierowanie. ZAPISY na badania w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 14.30 pod numerem tel. 48 361-49-88 lub osobiście w sekretariacie Pododdziału Otolaryngologii ul. Juliana Aleksandrowicza 5, IV piętro

Koordynator Programu: Pani Teresa Kwiatkowska tel. 48 361-49-88

Jednym z priorytetów działalności Pododdziału Otolaryngologii jest diagnostyka i leczenie nowotworów głowy i szyi. Nowotwory tego regionu stanowią istotny problem diagnostyczny i leczniczy. Guzy złośliwe tej okolicy obejmują 5% wszystkich guzów złośliwych występujących u ludzi. Postępowanie z tymi guzami leży w zakresie kilku specjalności medycznych. Zadowalające wyniki leczenia są zawsze uzależnione od wczesnego rozpoznania. W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost zachorowalności na

nowotwory w obrębie głowy i szyi. Związane jest to ze stałym wzrostem ludności miast (wpływ zanieczyszczenia środowiska ), wzrostem liczby ludzi starszych. Nowotwory głowy i szyi ze względu na swoje umiejscowienie często wywołują objawy niecharakterystyczne podobne do tych, które towarzyszą zwykłym infekcjom górnych dróg oddechowych jak: ból gardła, ból podczas połykania, chrypka.

Skuteczne leczenie nowotworów zależy przede wszystkim od ich wczesnego wykrycia czyli postawienia właściwej diagnozy lekarskiej. Skuteczność leczenia nowotworów wykrywanych we wczesnym stadium może sięgać nawet 100%. Niestety wyniki leczenia chorych z nowotworami głowy i szyi są w Polsce dużo poniżej oczekiwań i należą do jednych z najgorszych spośród wszystkich nowotworów leczonych w naszym kraju. Przede wszystkim jest to związane ze znacznym stopniem zaawansowania narządowego choroby w momencie zgłoszenia się chorego do leczenia. Większość chorych zgłasza się do leczenia w bardzo późnym stadium, III lub ostatnim IV stopniu zaawansowania klinicznego, często uniemożliwiającym przeprowadzenie oszczędzających zabiegów

operacyjnych, często w ogóle uniemożliwiających jakiekolwiek leczenie radykalne, dające szansę na całkowite wyleczenie. Chorzy często czekają do przysłowiowej ostatniej chwili gdy na przykład z powodu rozmiarów guza nie mogą nic połykać lub z silną dusznością uniemożliwiającą oddychanie w guzach krtani. Właśnie z tego powodu, aby taka diagnostyka była jak najszybsza nasz Pododdział przystąpił do programu „ Zapobiegaj i działaj z głową”.

Celami projektu jest wczesne wykrycie choroby nowotworowej, skoordynowana opieka nad pacjentem począwszy od profilaktyki przez diagnozę i leczenie, wzrost świadomości społecznej i medycznej na temat nowotworów głosy i szyi, zbudowanie trwałych trendów profilaktyki nowotworów głowy i szyi. Chorzy do udziału w programie mogą zgłaszać się osobiście lub na podstawie zgłoszeń telefonicznych, jak również mogą być kierowani przez lekarzy POZ.

Po wypełnieniu ankiety i kwalifikacji do programu wykonane będzie u nich pełne badanie laryngologiczne włącznie z użyciem nasofiberoskopu, czyli nowoczesnego urządzenia wyposażonego w mini kamerę, która potrafi zobrazować obszary trudno dostępne w klasycznym badaniu laryngologicznym. W przypadku wykrycia zmian budzących podejrzenie tła nowotworowego u chorych zostanie wdrożona pełna diagnostyka onkologiczna polegająca na pobraniu wycinka do badania histopatologicznego i wykonanie badań obrazowych jak tomografia komputerowa czy w wybranych przypadkach rezonans magnetyczny. W skutecznym leczeniu choroby nowotworowej konieczne jest jak najszybsze wykrycie nowotworu. Dotychczas w ramach programu zostało przebadanych 300 osób.

Dlatego mamy nadzieję, że ww. program profilaktyczny w wydatnym stopniu przyczyni się do poprawienia niekorzystnych statystyk co będzie miało bezpośrednie przełożenie na umożliwienie wielu pacjentom osiągnięcie pełnego wyleczenia.

INFORMACJE DLA PACJENTA

Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi skierowany jest do osób z przedziału wiekowego 40-65 lat, które zaobserwowały u siebie trwające powyżej 3 tygodni, nie związane z infekcją objawy tj.

 • pieczenie języka

 • niegojące się owrzodzenia,

 • białe, czerwone naloty w jamie ustnej

 • ból gardła, dyskomfort przy połykaniu

 • niedrożność nosa

 • krwawe wycieki z nosa, a przede wszystkim chrypka.

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
 • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
  • rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),
  • mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
  • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym

BADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU SĄ BEZPŁATNE DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ. NA WYKONANIE MAMMOGRAFII NIE JEST WYMAGANE  SKIEROWANIE.

informacja i zapisy: tel. 48 361 48 18 lub 48 361 32 06