MG 1648

Lokalizacja: parter - budynek główny szpitala

 

REZONANS MAGNETYCZNY - Informacje i przygotowanie dla pacjenta

 

Rezonans Magnetyczny należy do najnowocześniejszych badań oraz jest najdokładniejszą metodą obrazowania. Jest to metoda obrazowania całego ciała wykorzystująca zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego. Badanie jest bezbolesne, nieinwazyjne i bezpieczne.

1. Osoby poniżej 18-go roku życia zgłaszają się na badanie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

2. Na 2 godziny przed badaniem pacjent powinien pozostać bez jedzenia. Nie ma przeciwwskazań w zakresie picia, rekomendowana jest woda niegazowana.

3.Osoby stale przyjmujące leki powinny je zażyć w dniu badania o zwykłej porze.

4. Należy założyć luźne, wygodne ubranie bez metalu w okolicach badania.

5. W przypadku badań MR głowy należy zmyć makijaż i nie stosować lakieru do włosów.

6. Osoby ze wszczepionymi metalicznymi lub elektronicznymi ciałami obcymi (np. portami, implantami, rozrusznikami, endoprotezami czy neurostymulatorami) są obowiązane poinformować o tym fakcie podczas zapisu lub skontaktować się z lekarzem w Pracowni MR. Osoby te zobowiązane są do zgłoszenia się na badanie z zaświadczeniem lub innym dokumentem potwierdzającym brak przeciwwskazań do badania MR w polu magnetycznym 1.5 Tesli.

7. Na 20 minut przed umówionym badaniem należy zgłosić się do Rejestracji Zakładu Radiologii, a następnie przejść do Pracowni MR w celu wypełnienia ankiety medycznej. 

8. Na badanie należy zabrać:

a) Dokument tożsamości ze zdjęciem; 

b) Okulary - osoby ze słabym wzrokiem (w celu wypełnienia ankiety);

c) Kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej (płyty CD, wyniki badań, wypisy ze szpitala);

d) Zatyczki do uszu (uciążliwy hałas w trakcie badania);

e) Wynik badania poziomu kreatyniny we krwi - ważny jest 90 dni

W przypadku choroby nerek wynik kreatyniny ważny jest 7 dni. 


Uwaga !!!

W przypadku rezygnacji lub braku możliwości zgłoszenia się w wyznaczonym terminie na badanie pacjent zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować rejestrację Zakładu Radiologii osobiście lub telefonicznie pod nr 48 361-32-06 / 07.

Po badaniu z kontrastem zalecane jest spożycie większej ilości płynów (ok. 2,5 litra), aby przyspieszyć wydalenie środka kontrastowego.