Szczegółowe informacje dotyczące placówek medycznych oraz dostępnych w nich świadczeń zdrowotnych dla osób otyłych zostały zamieszczone z podziałem na województwa na stronie Rzecznika Praw Pacjenta.

http://www.rpp.gov.pl/dla-pacjenta/dostep-do-swiadczen-zdrowotnych-dla-osob-chorujacych-na-otylosc/