Zgodnie z zapisami  §52 Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu Szpital udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie pacjentom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym.Podstawą udzielenia świadczenia w zakresie lecznictwa szpitalnego jest umowa zawarta pomiędzy pacjentem, a Zarządem Spółki.