Zgodnie z zapisami  §54 i §55 Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu Świadczeniobiorca (pacjent) objęty ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pacjent ubezpieczony) może korzystać z odpłatnych świadczeń zdrowotnych, odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako gwarantowane, wykonywanych przez oddziały szpitalne, poradnie, zakłady, pracownie. Podstawa do skorzystania z odpłatnych usług medycznych jest zawarcie umowy pomiędzy pacjentem, z Zarządem Spółki.