MG 5026Wartość projektu:  1 775 983,16 PLN

Źródła finansowania:

758 223,32 PLN - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego
17 759,84 PLN - środki własne

Zakres zadania obejmował wymianę wyeksploatowanych urządzeń medycznych  w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, Oddziale Anestezjologii  i Intensywnej Terapii, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Bloku Operacyjnym, Zakładzie Fizjoterapii, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Poradni Preluksacyjnej.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania zakupiono:

         Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej:

 • Densytometr

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

 • Łóżka elektryczne
 • System do transportu i opieki nad pacjentem 
 • Aparat USG 
 • Bronchofiberoskop
 • Ssak elektryczny

Szpitalny Oddział Ratunkowy:

 • Wózki transportowo – zabiegowe
 • Monitory funkcji życiowych

Zakład Fizjoterapii:

 • Wirówki kończyn górnych i dolnych

Blok Operacyjny:

 • Wiertarka Ortopedyczna z nasadki i shaverem artroskopowym
 • Aparat USG dla potrzeb Poradni Ginekologiczno – Położniczej
 • Aparat USG dla potrzeb Poradni Preluksacyjnej

Zakup wyżej wymienionych sprzętów pozytywnie wpłynął na funkcjonowanie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp.z o. o. w Radomiu.

Wymiana sprzętów znacznie podniosła jakość świadczonych przez nasz Szpital usług, usprawniła pracę  oddziałów i pracowni. Wymiana wysoce wyeksploatowanych urządzeń zminimalizowała koszty związane z częstymi naprawami i zakupami części zamiennych.

logo FADO stopka