kardio1Wartość projektu: 339 465,60 PLN

Źródła finansowania:

281 756,45 zł - Ministerstwo Zdrowia  (dotacja w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLCARD na lata  2017-2020)

53 431,89 PLN - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego  
4 277,26 PLN - środki własne

W ramach przedmiotowego zadania zostały zakupione nowoczesne kardiomonitory – 16 szt. oraz centrale monitorujące – 2 szt. dla potrzeb sal ,,R” Oddziału Wewnętrznego I  z Pododdziałem Reumatologii oraz Wewnętrznego II Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.

Monitory kardiologiczne wraz z centralą monitorującą to specjalistyczne urządzenia przeznaczone do ciągłego pomiaru istotnych parametrów życiowych. Stanowią podstawowe wyposażenie większości oddziałów szpitalnych. Dokładne i precyzyjne pomiary parametrów życiowych, możliwe dzięki wykorzystaniu tego rodzaju sprzętu, są istotne podczas podejmowania decyzji klinicznych.

Na oddziałach chorób wewnętrznych znaczny odsetek pacjentów stanowią chorzy z problemami kardiologicznymi. W oddziałach tych stawiane jest rozpoznanie choroby oraz podejmowane są decyzje w zakresie procesu terapeutycznego. Niezbędne w tym zakresie jest monitorowanie stanu zdrowia pacjenta.

logo FADO stopka