MG 1699Wartość projektu: 199 260,00 PLN

Źródła finansowania:

197 267,40 PLN - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego
1 992,60 PLN - środki własne

W ramach realizacji przedmiotowego zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Zespołu Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci oraz części administracyjnej tj. działu technicznego i archiwum zakładowego wraz z projektem zagospodarowaniem infrastruktury oraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz kosztorysów ogłoszone zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na Przebudowę budynku wolnostojącego, gospodarczego na budynek Zespołu Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci oraz części administracyjnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to koniec roku 2020.

logo FADO stopka