kardio1Wartość projektu: 563.116,02 PLN

Źródła finansowania:

450.000,00 PLN - Ministerstwo Zdrowia
84.587,00 PLN - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego
28.529,02 PLN - środki własne

W ramach realizacji przedmiotowego zadania zakupiono:

 • 4- łóżka wielofunkcyjne
 • 4- respiratory
 • 4- kardiomonitory
 • 4- nebulizatory;
 • 4- pompy infuzyjna
 • 2- zestawy do intubacji i wentylacji  
 • 2- systemy polisomnograficzny
 • respirator do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej
 • kapnograf
 • stacja centralnego nadzoru
 • 4- ssaki elektryczny
 • defibrylator

Utworzenie i kompleksowe wyposażenie Sali Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej pozwali na zmniejszenie liczby chorych, u których stosowana jest wentylacja  inwazyjna, zmniejszenie częstości konieczności intubacji, a co z tym idzie na optymalizację czasu hospitalizacji. Sala przeznaczona jest w szczególności do leczenia chorób, które prowadzą do ostrej lub zaostrzenia przewlekłej niewydolności oddychania, poza Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP), przewlekłe choroby obturacyjne, jak astma oskrzelowa, rozstrzenie oskrzeli oraz choroby restrykcyjne płuc i klatki piersiowej, choroby nerwowo-mięśniowe. Stworzenie Sali zmniejszyło koszty leczenia POChP i innych schorzeń wymagających NWM.

logo FADO stopka