Wartość projektu: 247.230,00 PLN

Źródła finansowania:

1.582.617,00 PLN - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego
25.608,00 PLN - środki własne

Projekt zakładał przystosowanie istniejącej, skrajnie położonej pracowni RTG do standardów hybrydowej sali operacyjnej. W skład projektowanej powierzchni odzyskanej po zlikwidowanej pracowni RTG stworzono pomieszczenia: hybrydową salę operacyjną, umywalnie chirurgiczną, sterownie, pomieszczenie techniczne i pokój dekontaminacji. Ruch pacjentów do hybrydowej sali operacyjnej został zapewniony od strony istniejącego, przyległego pomieszczenia przygotowania pacjenta, które jest wspólne dla dwóch sal operacyjnych (sali hybrydowej i sąsiedniej operacyjnej kardiochirurgicznej). Dla pracowników hybrydowej sali operacyjnej zapewniono zgodnie z wymogami niezależne pomieszczenie umywalni chirurgicznej z bezpośrednim wejściem. Z uwagi na zastosowanie nowoczesnego angiografu, zaprojektowano w oparciu o wymogi techniczne stosowne pomieszczenie techniczne, w którym zostały zainstalowane bezobsługowe szafy techniczne dostępne dla serwisu obsługującego aparatu oraz pomieszczenie sterowni połączone szybą i drzwiami bezpośrednio z hybrydową salą operacyjną.

W sali wykonane zostały osłony stałe zamontowane w ścianach sali w oparciu o wytyczne projektu ochrony radiologicznej. W hybrydowej sali operacyjnej przewidziano możliwość wykonywania zabiegów w znieczuleniu ogólnym, wziewnym z udziałem lekarza anestezjologa. Przewidziano dla pacjentów po zabiegach możliwość wypoczynku w ramach istniejącej sali wybudzeniowej.

Kompleksowe wyposażenie sali pozwala na przeprowadzanie najbardziej złożonych zabiegów kardiologicznych w obrębie tętnic wieńcowych i aorty. W sytuacji nagłej umożliwi także przeprowadzenie operacji na otwartym sercu.  Uruchomienie w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. zo.o. wieloprofilowej sali operacyjno-zabiegowej pozwoli na dalszy rozwój kardiologii interwencyjnej opartej na współpracy zespołów kardiochirurgicznych i kardiologicznych w małoinwazyjnym leczeniu wad wrodzonych i nabytych serca, (m. in. implantację zastawek serca), przeciekach okołozastawkowych, tętniakach aorty oraz zabiegach naprawczych na tętnicach obwodowych.

logo FADO stopka