szpital1Wartość projektu: 247.230,00 PLN

Źródła finansowania:

75.906,99 PLN - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego
759,99 PLN - środki własne

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono naprawę rezonans magnetyczny 1-5T HDXT ECHOSPEED 16 CHANNEL znajdującego się w Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej. Naprawiony został wzmacniacz grdientów zadaniem którego jest czasowe i przestrzenne różnicowanie pola magnetycznego, w każdym jego punkcie. Uzyskuje się to dzięki systemowi cewek gradientowych umieszczonych na obwodzie wewnątrz magnesu. Przez cewki przepływa prąd o ściśle programowanym natężeniu. Istnieją trzy cewki gradientowe i trzy wzmacniacze gradientowe, dzięki którym koduje się warstwę, różnicuje się precesję spinów oraz koduje częstotliwość. Ponieważ częstotliwość precesji protonów zależy ściśle od natężenia pola magnetycznego, zatem zmieniając nieznacznie natężenie pola magnetycznego uzyskamy inną częstotliwość precesji. Dzięki temu, analizując częstotliwość sygnału,  znajdziemy jego źródło.

Badanie przeprowadzone za pomocą rezonansu magnetycznego jest podstawowym badaniem diagnostycznym stosowanym we wszystkich dziedzinach specjalizacji medycznych, jest bezbolesną, nieinwazyjną i bezpieczną techniką diagnostyczną. Nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, ale naturalne właściwości magnetyczne ludzkiego ciała. Za pomocą badania metodą MR możliwe jest uzyskanie obrazów ośrodkowego układu nerwowego, tkanek miękkich i innych narządów wewnętrznych. To jedna z najdokładniejszych metod obrazowych. Pokazuje różnice pomiędzy tkankami a narządami oraz umożliwia wykonywanie przekrojów w dowolnej płaszczyźnie.

logo FADO stopka