dron33Wartość projektu: 238.620,00 PLN

Źródła finansowania:

180.000,00 PLN - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego
58.620,00 PLN - środki własne

W ramach realizacji przedmiotowego zadania wykonano:

Dokumentację projektową przebudowy układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.

Wykonana dokumentacja projektowa jest pierwszym etapem prac związanych z wymianą central wentylacyjnych na Bloku Operacyjnym naszego Szpitala. Przed wykonaniem modernizacji konieczne było w pierwszym etapie prac, wykonanie koncepcji kompleksowej przebudowy układów klimatyzacji pracujących na potrzeby bloku operacyjnego i wykonanie wielobranżowego projektu przebudowy, zgodnie z nowymi wytycznymi odnośnie projektowania wentylacji na bloku operacyjnym.

Na podstawie posiadanej dokumentacji ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wykonanie kompleksową modernizacji wentylacji i klimatyzacji na Bloku Operacyjnym zgodnie z aktualnie stosowanymi w Europie i na świecie rozwiązaniami technicznymi.

Celem powyższego przedsięwzięcia jest dostosowanie dostępności i jakości opieki zdrowotnej oraz standardów postępowania wprowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wymiana wentylacji na Bloku Operacyjnym poprawi komfort pracy personelu, a przede wszystkim komfort pacjenta.

Jeżeli wszystkie sale operacyjne będą w pełni wykorzystane, bez przestojów spowodowanych wyłączeniem systemu wentylacyjnego, skróci to kolejki oczekujących na operację, pobyt pacjenta w szpitalu a co za tym idzie koszty hospitalizacji. Dzięki temu możliwe będzie realizowanie świadczeń zgodnie z wymaganiami, bez konieczności oczekiwania w długich kolejkach na planowany zabieg

logo FADO stopka