sala hybrydowa1Wartość projektu: 5.022.383,40 PLN

Źródła finansowania:

4.189.377,46 PLN - Ministerstwo Zdrowia
776.939,59 PLN - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego
56.066,35 PLN - środki własne

W ramach realizacji przedmiotowego zadania zakupiono:

  1. Cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń

  2. Stół angiograficzny z pływającym blatem Doposażenie pracowni elektrofizjologii i radiologii interwencyjnej

  3. Aparatura do hemofiltracji i krążenia pozaustrojowego

  4. Aparatura do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

  5. Respirator

  6. Aparat do znieczulenia

  7. Defibrylator

  8. Kolumna chirurgiczna

  9. Kolumna anestezjologiczna

  10. Aparat ultrasonograficzny

Kompleksowe wyposażenie sali pozwali na przeprowadzanie najbardziej złożonych zabiegów kardiologicznych w obrębie tętnic wieńcowych i aorty. W sytuacji nagłej umożliwia także przeprowadzenie operacji na otwartym sercu.  
Uruchomienie w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o o. wieloprofilowej sali operacyjno-zabiegowej pozwoli na dalszy rozwój kardiologii interwencyjnej opartej na współpracy zespołów kardiochirurgicznych i kardiologicznych w małoinwazyjnym leczeniu wad wrodzonych i nabytych serca, (m. in. implantację zastawek serca), przeciekach okołozastawkowych, tętniakach aorty oraz zabiegach naprawczych na tętnicach obwodowych.

Więcej o sali hybrydowej TUTAJ

logo FADO stopka