"Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną", Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektu - Termomodernizacja użyteczności publicznej 

 

 

Wartość dotacji z UE - 3 999 548,57 zł

 

Całkowity koszt realizacji zadania został oszacowany na kwotę 23 865 748,70 zł, w tym :

środki budżetu Województwa Mazowieckiego - 19 866 085,00 zł

- wkład własny Szpitala - 115,13 zł

 

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu przeznaczy ponad 3,9 mln zł dofinansowania z UE (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020) na poprawę efektywności energetycznej budynków: E1, E2, E2, F, G, H, I, J, K1, K2, K3, K4 (tzw. budynki niskie). To kontynuacja drugiego etapu termomodernizacji szpitala. Zaplanowane prace obejmą modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej. Zostaną ocieplone ściany i dach szpitala. Projekt obejmie także wymianę okien wraz z fasadą aluminiową, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenie. Dodatkowo na dachu szpitala pojawią się panele fotowoltaiczne.

 

Planowana inwestycja prowadzić będzie do poprawy efektywności energetycznej poprzez: ograniczenie strat cieplnych, zapotrzebowania na energię elektryczną oraz wprowadzenie nowatorskich rozwiązań technicznych i technologicznych wpłynie bezpośrednio na znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych całego obiektu oraz znaczący efekt ekologiczny a tym samym obniżoną emisję zanieczyszczeń, w tym CO2 przez Szpital.

 

WIĘCEJ NA TEMAT TEJ INWESTYCJI TUTAJ

 

Aula II etap termomodernizacji    drzwi wejściowe II etap termomodernizacji