Źródła finansowania:

334 867,50 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

                                                                      logo Mazowsza

 

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą "Naprawa cyfrowego mammografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu" realizowanego w 2021 roku:

 

Zakres rzeczowy zadania realizowany w 2021 roku:

1. Naprawa mammografu cyfrowego Selenia Dimension 3D Hologic poprzez detektora cyfrowego - 1 szt.

 

 MG 1629