Aparatura medyczna i wyposażenie medyczne zakupione w ramach realizacji Projektu: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego:

 

1. Aparat do prowadzenia procedury ECMO wraz z urządzeniem grzewczo-chłodzącym i systemem pomp do krążenia pozaustrojowego szt.1 - 599 940,00 zł

2. Pompy dwustrzykawkowe szt.10 - 50 220,00 zł

3. Pompy infuzyjne dwutorowe szt. 3 - 27 297,00 zł

4. Ogrzewacz przepływowy do krwi i płynów infuzyjnych szt.1 - 11 340,00 zł

5. Myjka dezynfektor szt. 7 - 291 552,80zł

6. Aparat EKG na wózku szt. 3 - 19 828,80 zł

7. System oznaczenia punktu szczepień (naklejki, taśmy oddzielające, barierki), zestaw 1 - 5421,74zł

8. Parawan oddzielający chorych szt.60 - 32 400,00 zł

9. Krzesło szt.50 - 4 707,21 zł

10. Wózek zabiegowy - wielofunkcyjny szt.6 - 53 906,91zł

11. Laptop szt.15-  46 955,25 zł

12. Drukarka szt. 7 - 10 348,75 zł

13. Czytnik kodów kreskowych szt. 20 - 8 600,00zł

14. Banery szt. 40 - 4 815,45 zł

15. Nosze szt. 1 - 17 280,00 zł

16. Krzesełko transportowe szt.2 - 4 320,00zł

17. Łóżka z szafką przyłóżkową i materacem zmiennociśnieniowym szt. 4 - 153 852,48 zł

18. wózek inwalidzki szt. 2 - 1 200,00 zł.