Źródła finansowania:

923 900,00 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

 

                                                 BOM                             logo Mazowsza

 

Projekt jest realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego - edycja 2021. 

 

 

Zgodnie z przepisami lądowisko jest położone w najbliższym otoczeniu szpitala, tak aby transport chorego do szpitala nie trwał dłużej niż 5 min. Są to podstawowe wymagania, które spełnił szpital budując to lądowisko prawie 20 lat temu. Przez te lata lądowisko poddawane było okresowym remontom, lecz dynamicznie zmieniające się przepisy prawne w tym zakresie spowodowały, iż wymaga ono kompleksowej modernizacji, ponieważ nie spełnia wszystkich wymaganych obecnie standardów i przepisów nałożonych przez Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2019 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Lądowisko wykorzystywane jest również przez Radomski Szpital Specjalistyczny położony przy ul. Lekarskiej 4.

Kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom Radomia i okolic, w sytuacji, gdy wymagają oni udzielenia pilnej pomocy lekarskiej w szpitalu,  jest to inwestycja konieczna. Cenne sekundy niejednokrotnie ratują życie, a tylko transport lotniczy pozwala ten czas skrócić do niezbędnego minimum.

W skutek modernizacji lądowisko będzie w 100% spełniać wymagania do obsługi helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wojskowych śmigłowców ratowniczych „Sokół”. Dzięki tej inwestycji możliwe jest przyjęcie i transport osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia bez konieczności używania specjalistycznych środków transportu sanitarnego, a czas trwania transportu tych osób do oddziału nie przekroczy 5 min., licząc od momentu lądowania helikoptera. Inwestycja ta jest elementem rozbudowy i modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu.