termo1Szpital jest w trakcie termomodernizacji wysokich budynków. To bardzo duże przedsięwzięcie, rozplanowane na dwa lata, którego celem są przede wszystkim oszczędności energii, ograniczenie strat ciepła, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych całego obiektu oraz zwiększenie komfortu pacjentom i personelowi lecznicy.

 

W tym momencie prace remontowe odbywają się w blokach C i D (m.in. na: onkologii, rehabilitacji, O.I.O.M., w kaplicy). Trwa wymiana stolarki okiennej wraz z panelami elewacyjnymi i dociepleniem, wymiana instalacji centralnego ogrzewania w obu blokach oraz wymiana instalacji wody użytkowej w bloku C.

 

Termomodernizacja przedsięwzięciem długofalowym

 

Placówka pozyskała na ten cel prawie 3 i pół miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz otrzymała wsparcie finansowe w wysokości ponad 19 mln 600 tys. zł z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 logoMUE

Termomodernizacja obejmuje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu materiałem termoizolacyjnym, wymianę okien i drzwi zewnętrznych na nowe PCV i aluminiowe, modernizacje instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę grzejników, montaż zaworów z głowicami termostatycznymi oraz zaworów odcinających, ocieplenie instalacji CO, montaż na-dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,76 kW na potrzeby własne Szpitala, modernizacja źródła ciepła i zwiększenie sprawności wytwarzania układu kogeneracyjnego poprzez budowę i montaż układu absorpcyjnego i doposażenie istniejącej instalacji klimatyzacji w nowe, bardziej efektywne źródło chłodu wykorzystujące energię odpadową istniejącego układu kogeneracyjnego, wymianę oświetlenia w częściach wspólnych szpitala, czyli na korytarzach i klatkach schodowych na energooszczędne oświetlenie LED, wymianę oświetlenia awaryjnego oraz zastosowanie systemu zarządzania energią oświetlenia wewnętrznego głównego budynku lecznicy poprzez zastosowanie czujników ruchu.

Planowane zamierzenie, prowadzące do poprawy efektywności energetycznej poprzez, ograniczenie strat cieplnych, elektrycznych oraz wprowadzenie nowatorskich rozwiązań technicznych i technologicznych wpłynie bezpośrednio na znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych całego obiektu oraz znaczący efekt ekologiczny a tym samym obniżoną emisję CO2 przez Szpital.

Prace termomodernizacyjne rozpoczęły się w grudniu 2018 roku i potrwają do grudnia 2020 roku.

 

Źródło zdjęć: firma Top Energy

termo6

termo4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

termo5

termo3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

termo8

termo9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

termo7

termo2