DSC 0224Obowiązek przygotowywania wlewów leku cytotoksycznego w Aptece Szpitalnej wprowadzono ustawą Prawo Farmaceutyczne. Aby sprostać tym wymaganiom oraz zastosować się do zaleceń pokontrolnych NIK, podjęto decyzję o utworzeniu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu Pracowni Leku Cytotoksycznego w pełni przystosowanej do przygotowywania tego typu preparatów w dziennych dawkach dla indywidualnych pacjentów.

 

Realizacja tego przedsięwzięcia kosztowała ponad 1 milion 515 tys. zł, z czego 1,5 mln zł przekazał Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pozostała część stanowi wkład własny Szpitala. W uroczystości oficjalnej prezentacji Pracowni wziął udział Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.DSC 0389

– Walka z nowotworami jest ogromnym wyzwaniem dla całego systemu opieki zdrowotnej dlatego cały czas staramy się pomagać naszym szpitalom i poprawiać jakość leczenia poprzez zakup nowoczesnego sprzętu czy remonty oddziałów. Tym razem udało nam się również stworzyć pracownię leku cytotoksycznego, co jest niezwykle ważne dla osób z chorobą nowotworową – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

DSC 0215Powstanie Pracowni Leku Cytotoksycznego podniesie standard leczenia pacjentów cierpiących na różnego rodzaju nowotwory. Roztwory cytostatyków będą przygotowywane na miejscu, w szpitalu, co zwiększy komfort i bezpieczeństwo pacjentów.

- Dzięki dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego, mogła być zrealizowana ta inwestycja. Chcę podziękować Panu Adamowi Struzikowi – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz Zarządowi Województwa Mazowieckiego, za wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. Zrealizowana inwestycja poszerzy ofertę szpitala, w zdecydowany sposób poprawi bezpieczeństwo pacjentów leczonych z powodów onkologicznych w Szpitalu oraz w znaczący sposób ułatwi i podniesie jakość i bezpieczeństwo pracy personelowi medycznemu. Szpital będzie w stanie zapewnić wysoki standard leczenia w przyjaznych warunkach – mówi dr Tomasz Skura, prezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

 

W ramach zadania sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz nadzór autorski i inwestorski. W skład kompleksu pomieszczeń pracowni wchodzą:

 

DSC 0174- pomieszczenie czyste tzw. boks aseptyczny – wykonuje się tu wszystkie operacje krytyczne związane z przygotowaniem leku cytotoksycznego. Posiada ono zainstalowany system wentylacji nawiewno-wywiewnej w postaci systemu filtrów,które zapewniają utrzymanie czystości powietrza klasy B wg GMP oraz co najmniej 20-krotną wymianę powietrza na godzinę. Boks wyposażony jest ponadto w specjalistyczną i nowoczesną komorę laminarną;

 

- śluzy osobowe ''czysta'' i ''brudna'' – służą do przygotowywania się personelu pracującego w boksie (następuje tam m.in. zmiana odzieży, mycie i dezynfekcja rąk)

- magazyn leków (pomieszczenie podawcze) i magazyn gotowego produktu (pomieszczenie odbiorcze) – połączone są one z częścią aseptyczną za pomocą śluz materiałowych typu ''pass box'' z niezależnym systemem wentylacyjnym wnętrza, z filtrami HEPA. W obydwu magazynach znajdują się również chłodziarki farmaceutyczne zapewniające prawidłowe warunki przechowywania leków termolabilnych. W celu ochrony przed oparami środków dezynfekcyjnych, pomieszczenie magazynu leków zostało wyposażone w nastołowy wyciąg laboratoryjny.

 

- pomieszczenie administracyjne – przeznaczone do kontroli merytorycznej zleceń na chemioterapie.

Dzięki centralizacji przygotowywania pozajelitowych postaci leków onkologicznych dostarczamy pacjentowi lek o najwyższej jakości. Osiągany jest również wymierny zysk ekonomiczny m.in. poprzez ograniczenie straty niewykorzystanych części fiolek leków.

DSC 0039W ramach podnoszenia jakości świadczeń dla leczonych pacjentów Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu kupił nowy sprzęt specjalistyczny dla potrzeb oddziałów: kardiologii i onkologii. Wartość inwestycji wyniosła ponad 5 mln 330 tys. zł. Ponad 4 mln 220 tys. zł ogólnej kwoty to dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał na ten cel 1 mln zł . Pozostała część, czyli nieco ponad 50 tys. zł to wkład własny Szpitala.DSC 0129

 

Wśród nowych urządzeń znalazły się m.in. na kardiologii: echokardiograf, system monitorowania parametrów życiowych pacjentów, 2 rejestratory Holter ciśnieniowe, 3 uniwersalne aparaty EKG, zestaw: analizator holterowskiego EKG wraz z 5 rejestratorami holterowskimi, 6 łóżek specjalistycznych z materacami przeciwodleżynowymi oraz 2 defibrylatory; na onkologię: komora laminarna wraz z wykonaniem prac dostosowujących pomieszczenie do instalacji komory, 42 łózka szpitalne, 5 materaców przeciwodleżynowych, 10 pomp perystaltycznych, 3 kardiomonitory, 3 wózki zabiegowe oraz aparat USG i 6 pomp infuzyjnych.