konferencja prasowaNasz szpital rozpoczyna realizację "Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID 19". W jego ramach uczestnicy będą mieli darmowe zajęcia z fizjoterapeutą. Ćwiczenia mają pomóc w powrocie do zdrowia po ciężkim przebyciu COVID-19. Zapraszamy do udziału! 

 

 

ZAPRASZAMY NA INDYWIDUALNĄ FIZJOTERAPIĘ OSOBY PO PRZECHOROWANIU NA COVID 19!

 

Jeśli przeszedłeś chorobę Covid-19 i nadal odczuwasz skutki zachorowania, zapraszamy na indywidualną fizjoterapię, której celem jest wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności zawodowej oraz społecznej. Udział w programie jest BEZPŁATNY, finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Kwalifikację do programu przeprowadzi fizjoterapeuta. Na udział w programie nie jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Dla kogo jest ten program?

 

Do programu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria pkt. (1-4):

1. osoba ubiegająca się o udział w programie, w dniu zgłoszenia do programu, musi mieć ukończone 18 lat;

2. osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia do programu musi:

a. mieszkać na terenie województwa mazowieckiego (tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego);

b. udzielić świadomej zgody na udział w programie;

c. złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych oraz nie korzysta aktualnie ze świadczeń przewidzianych w programie, które finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia;

oraz spełniać kryteria medyczne i kliniczne:

3. osoba aplikująca do programu przebyła COVID-19 – warunek potwierdzony testem genetycznym metodą RT-PCR lub potwierdzony zaświadczeniem od lekarza w którym jest określenie przebycia COVID-19;

4. u osoby aplikującej do programu występuje duszność:

a. przy przedłużającym się objawowym COVID-19 - dolegliwości i objawy trwające od 4 do 12 tygodni lub

b. przy zespole post-COVID-19 – dolegliwości i objawy, które rozwijają się w trakcie lub po COVID-19 i trwają dłużej niż 12 tygodni oraz nie wynikają z innego rozpoznania.

 

Jak wygląda program fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19?

 

Wizyta fizjoterapeutyczna wstępna:

Na podstawie wyników pomiarów skal i testów czynnościowych fizjoterapeuta kwalifikuje pacjenta do odpowiedniego programu w warunkach ambulatoryjnych lub domowych.Program podstawowy w warunkach ambulatoryjnych dla pacjentów, u których występuje nieznaczne pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego, obejmuje:

1. wizytę wstępną

2. wizytę terapeutyczną

3. wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzoną po 6 tyg. od wizyty wstępnej.3. wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzoną po 6 tyg. od wizyty wstępnej.

 

Program rozszerzony w warunkach ambulatoryjnych lub domowych dla pacjentów, u których występuje znaczne pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego, obejmuje:

1. wizytę wstępną

2. wizytę terapeutyczną – częstotliwość ustalana indywidualnie, jednak nie więcej niż 3 razy w tygodniu przez 6 tygodni

3. wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzoną po 6 tyg. od wizyty wstępnej.

 

Program fizjoterapii jest dostosowany do potrzeb pacjenta i polega na wykonywaniu ćwiczeń oddechowych, równoważnych, oporowych, treningu interwałowego lub ciągłego na cykloergometrze rowerowym. W zależności od potrzeb program może być uzupełniony o dodatkowe elementy m.in. metody fizjoterapeutyczne specjalne, naukę kaszlu i odksztuszania, ćwiczenia samoobsługi.Interwencja terapeutyczna zawiera także edukację zdrowotną obejmującą zagadnienia:

1. Czym jest duszność i jak sobie z nią radzić samodzielnie?

2. Czym jest zespół przewlekłego zmęczenia?

3. Jak planować aktywność fizyczną?

 

Wizyta fizjoterapeutyczna końcowa

Po zakończeniu serii ćwiczeń spotkasz się z fizjoterapeutą na wizycie końcowej, na której zostaną powtórzone wszystkie testy i pomiary z wizyty wstępnej w celu oceny efektów terapeutycznych.

 

Ustal wizytę pod numerem telefonu 48 361 32 32 lub w Rejestracji Poradni Rehabilitacyjnej - piętro I

Miejsce realizacji: ZAKŁAD FIZJOTERAPII - piętro I

Wizyta fizjoterapeutyczna wstępna i końcowa – pokój badań gab. 163

Ćwiczenia – sala kinezyterapii gab. 156

 

 

Program finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

 logo Mazowszalogo szpitala z nazwą