logo COVID 19 i pozostałe

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu jest jednym z partnerów Województwa Mazowieckiego w realizacji Projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Okres realizacji: 2020-2022.

W związku z niniejszym Projektem w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu (Partner Projektu) zostały wdrożone niezbędne działania mające na celu minimalizację zagrożeń epidemiologicznych związanych z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2.  Zwiększono efektywność wysokospecjalistycznej opieki diagnostycznej i medycznej udzielanej w reżimie sanitarnym pacjentom z podejrzeniem/potwierdzeniem choroby COVID-19 dzięki wsparciu o:

1. Aparat do prowadzenia procedury ECMO wraz z urządzeniem grzewczo-chłodzącym i systemem pomp do krążenia pozaustrojowego szt.1 - 599 940,00 zł

2. Pompy dwustrzykawkowe szt.10 - 50 220,00 zł

3. Pompy infuzyjne dwutorowe szt. 3 - 27 297,00 zł

4. Ogrzewacz przepływowy do krwi i płynów infuzyjnych szt.1 - 11 340,00 zł

5. Myjka dezynfektor szt. 7 - 291 552,80zł

6. Aparat EKG na wózku szt. 3 - 19 828,80 zł

7. System oznaczenia punktu szczepień (naklejki, taśmy oddzielające, barierki), 1 zestaw -15 421,74 zł

8. Parawan oddzielający chorych szt.60 - 32 400,00 zł

9. Krzesło szt.50 - 4 707,21 zł

10. Wózek zabiegowy - wielofunkcyjny szt.6 - 53 906,91 zł

11. Laptop szt.15-  46 955,25 zł

12. Drukarka szt. 7 - 10 348,75 zł

13. Czytnik kodów kreskowych szt. 20 - 8 600,00 zł

14. Banery szt. 40 - 4 815,45 zł

15. Nosze szt. 1 - 17 280,00 zł

16. Krzesełko transportowe szt.2 - 4 320,00zł

17. Łóżka z szafką przyłóżkową i materacem zmiennociśnieniowym szt. 4 - 153 852,48 zł

18. wózek inwalidzki szt. 2 - 1 200,00 zł.

19. Analizator do badań SARS-COV-2 – analizator do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów wraz z testami - 242 442,00 zł

20. Pompa infuzyjna Objętościowa 4 szt. – 38 232,00 zł

21. Elektrokardiograf (EKG) na wózku 5 szt. – 33 625,80 zł

22. Lampa wirusobójcza przepływowa dostosowana do użytku w obecności pacjentów 10 szt. – 75 000,00 zł

23. Urządzenie do nebulizacji Aeroneb 2 szt. – 8 000,00 zł

24. Aparat AIRVO 4 szt – 68 583,04 zł, wraz z osprzętem – 39 204,00 zł:

a) Kaniula donosowa rozm M

b) Kaniula donosowa rozm L

c) Komora samonapełniająca

d) Aqua do irygacji poj. 5 l

25. Pulsoksymetr – 5 szt. 18 090,00 zł

26. Maski tlenowe z rezerwuarem dla dzieci i dorosłych 5000 szt. – 13 750,00 zł

27. Jednorazowy laryngoskop z zapasowymi łopatkami 40 szt. – 776,40 zł

28. Wielorazowe worki samorozprężalne 20 szt. – 5 923,60 zł

29. Bronchoskop jednorazowy AMBU 20 szt. – 17 280,00 zł

30. Lampa bezcieniowa 1 szt. – 4 000,00 zł

31. Wideolaryngoskop z jednorazowymi łyżkami 1 szt. – 10 000,00

Łącznie w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy wsparcie o wartości 1 928 893,00 z czego 1 376 400, 00 w 2021r., 574 906,84 w 2022r.