IMG 20221015 123820Z naszej szerokiej oferty badań i konsultacji ze specjalistami w ramach Dnia Otwartego Badań Profilaktycznych skorzystało bardzo dużo pacjentów. W sumie nasz personel wykonał 431 badań i konsultacji! Cieszymy się, że nasza akcja spotkała się z tak wielkim odzewem z Państwa strony. Dziękujemy lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom laboratoryjnym, radiologom i technikom RTG oraz Zespołowi Poradni Specjalistycznych za zaangażowanie, wykonane badania, uśmiech dla każdego uczestnika Dnia Otwartego.  

 

Dzień Otwarty Badań Profilaktycznych to pierwsza tego typu akcja zorganizowana przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. Przygotowaliśmy szeroką ofertę badań i konsultacji nie tylko dla dorosłych, ale również i dla dzieci. Wśród nich były m.in. USG piersi i mammografia, samobadanie piersi, poziom glukozy we krwi, poziom ciśnienia tętniczego, BMI, EKG, spirometria, poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu, badanie w kierunku wczesnego wykrywania AMD zwyrodnienia plamki żółtej, badanie słuchu, poziom cholesterolu i hemoglobiny glikowanej, konsultacja kardiologiczna, konsultacje z chirurgii dziecięcej, konsultacje z rehabilitacji dziecięcej w zakresie oceny rozwojowej niemowląt. Akcja trwała od godz. 10 do godz. 15. 

 

Łączcie nasz personel wykonał 431 badań i konsultacji specjalistycznych. Biorąc pod uwagę specyfikę każdego badania, czas potrzebny do jego wykonania oraz liczbę pacjentów zainteresowanych wykonaniem go, każde badanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, np. z USG piersi, mammografii i samobadania piersi skorzystało łącznie ok. 50 kobiet - w niektórych przypadkach wskazana była dalsza, rozszerzona diagnostyka; z badania w kierunku wczesnego wykrywania AMD zwyrodnienia plamki żółtej skorzystało 71 pacjentów; poziom glukozy we krwi, EKG i BMi wykonało 62 uczestników Dnia Otwartego; spirometrię i poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu zrobiło 56 pacjentów, z konsultacji kadriologicznych, z chirurgii dziecięcej i rehabilitacji dziecięcej skorzystało łącznie 76 pacjentów dorosłych i dzieci; badaniu słuchu poddało się 39 osób; nasi diagności laboratoryjni oznaczyli poziom cholesterolu i hemoglobiny glikowanej łącznie u 73 osób. 
 
 
 
Dziękujemy lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom laboratoryjnym, radiologom i technikom RTG oraz Zespołowi Poradni Specjalistycznych za zaangażowanie, wykonane badania, uśmiech dla każdego uczestnika Dnia Otwartego.  
 
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik. 
 
 
 
 
logo Mazowsza   logo szpitala z nazwą