20191118 104417Z ogromną satysfakcją informujemy, że Zakład Patomorfologii Klinicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. przeszedł pomyślnie skomplikowany proces weryfikacji  i otrzymał Certyfikat Akredytacyjny nadany przez Ministra Zdrowia. Tym samym Zakład jako jeden z pierwszych w kraju dołączył do wąskiego grona placówek, które spełniają najwyższe standardy jakości udzielanych świadczeń. Uzyskany certyfikat potwierdza wysoką jakość wykonywanych badań oraz wysoki standard procesów zarządzania jakością w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej.

 

Zakład Patomorfologii Klinicznej naszego szpitala jako dziewiąta placówka w kraju z 57, które dostały się do programu unijnego „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”, przeszedł niezwykle trudną i skomplikowaną procedurę akredytacyjną i zdobył certyfikat z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej. Uzyskany certyfikat potwierdza wysoką jakość wykonywanych badań oraz wysoki standard procesów zarządzania jakością w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej .

 

Patomorfolodzy z Zakładu Patomorfologii Klinicznej wykonują badania cytologiczne, histopatologiczne, histochemiczne i immunohistochemiczne, badania śródoperacyjne oraz sekcyjne w celu postawienia rozpoznania patomorfologicznego.

 

Ocenę przeprowadził zespół niezależnych, zewnętrznych wizytatorów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu doskonale znają specyfikę pracy Zakładów Patomorfologii. Podczas wizytacji sprawdzano m.in. czy sposób opracowania materiału, formułowania rozpoznania patomorfologicznego oraz zasady funkcjonowania Zakładu Patomorfologii Klinicznej, w tym dotyczące spraw sanitarno-epidemiologicznych, spełniają standardy akredytacyjne opracowane na zlecenie Ministra Zdrowia przez Polskie Towarzystwo Patologów.

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej znajdują się w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2021 roku.

 

Czy wiesz, że...

w Polsce funkcjonuje ok. 140 zakładów patomorfologii, w których pracuje ok. 430 patomorfologów.