1.Konferencja14.11.2022Aż 581 różnych inwestycji udało się w tym roku zrealizować na terenie subregionu radomskiego, dzięki wsparciu z budżetu województwa mazowieckiego. Najwięcej pieniędzy sejmik przeznaczył na projekty zdrowotne, w tym największą inwestycję w regionie – budowę SOR-u przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Aż 200 inwestycji zrealizowanych zostało w ramach programu „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich”, 142 projekty sołectw, a 79  ochotniczych strażach pożarnych.

Najważniejsza inwestycja w regionie – SOR przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym

Długo wyczekiwana budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy szpitalu wojewódzkim w Radomiu idzie pełną parą. Zgodnie z harmonogramem ma ona zakończyć się pod koniec przyszłego roku.

Budowa SOR-u budziła wiele emocji. Projekt dwukrotnie był zgłaszany do państwowego funduszu inwestycji lokalnych i dwukrotnie nie znalazł uznania wśród rządzących. Dlatego zdecydowaliśmy, że wybudujemy go sami! Na budowę i wyposażenie SOR-u przeznaczymy w sumie blisko 100 mln zł z  budżetu województwa mazowieckiego. Mamy świadomość jak ważna jest to inwestycja. Rocznie w placówce przyjmowanych jest ok. 100 tys. pacjentów, a liczba ta z roku na rok zwiększa się mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Jak zaznacza prezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Bożenna Pacholczak dzięki środkom samorządu województwa mazowieckiego Radom będzie miał najnowocześniejszy SOR w Polsce. – Potrzeba jego budowy była ogromna, mimo tego że w Radomiu funkcjonują dwa szpitalne oddziały ratunkowe. Liczba pacjentów korzystających z pomocy naszego oddziału stale wzrasta. Samorząd Mazowsza odpowiedział na tę potrzebę i przekazał ok. 100 mln zł na stworzenie takiego oddziału, który spełni najwyższe standardy zarówno opieki nad pacjentem, jak i sprzętowe. Cieszymy się, że właśnie taki SOR powstaje w naszym szpitalu.

62 mln zł na zdrowie

Inwestycje w placówki zdrowia w subregionie radomskim pochłonęły w tym roku w sumie ponad 62 mln zł z budżetu samorządu Mazowsza. Dofinansowane zostały inwestycje w szpitalu na Józefowie i w Krychonowicach. W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym poza budową SOR-u trwają prace przy adaptacji budynku na zespół rehabilitacji dziennej dla dzieci, dział techniczny i archiwum. Szpital zyskał także nowy sprzęt, w tym m.in. aparat RTG czy mikroskop operacyjny. Z kolei w szpitalu psychiatrycznym trwają prace przy rewitalizacji zabytkowego budynku willi, który po remoncie będzie pełnił funkcję medyczną. Zostaną w nim utworzone gabinety specjalistyczne pracowni psychologii klinicznej oraz zespołu opieki środowiskowej.

I kolejnych 5 mln zł na kulturę

Tylko w tym roku do placówek kulturalnych na terenie subregionu radomskiego trafiło ponad 5 mln zł. Dzięki tym środkom udało się m.in. dokończyć remont zabytkowych kamienic Gąski i Esterki, w których można podziwiać wystawę stałą Muzeum im. Jacka Malczewskiego - Muzeum Historii Radomia. Sam remont budynków kosztował niemal 8 mln zł, a stworzenie ekspozycji i wyposażenie sal wystawowych to kolejnych blisko 8,4 mln zł.

Jak zauważa dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego Leszek Ruszczyk, środki samorządu województwa mazowieckiego pozwoliły utworzyć jedno z najnowocześniejszych muzeów w Polsce. – Kosztowało to nie tylko realnie wydane pieniądze, ale też wiele godzin niezwykle wytężonej pracy twórców ekspozycji i pracowników muzeum. Muzeum Historii Radomia zostało uznane za Najlepszy Produkt Turystyczny województwa mazowieckiego w 2022 roku. To nowoczesna ekspozycja, łącząca tradycyjną formę z multimediami. W zabytkowych, wyremontowanych kamienicach radomskiego Rynku powstała efektowna, trzykondygnacyjna wystawa. Bogate, ponadtysiącletnie dzieje Radomia przedstawione zostały zarówno za pomocą historycznych artefaktów, jak i licznych filmowych, fotograficznych oraz dźwiękowych aplikacji, łączących edukację z grą i zabawą.

Dyrekcja placówki ma szerokie plany dotyczące rozbudowy muzeum i kolejnych radomskich kamienic mieszczących się w kwartale ul. Rwańskiej, Szewskiej i Rynku. Mogłyby tam powstać biura muzeum, otwarta pracownia konserwacji zabytków, magazyny eksponatów i miejsce, w którym będzie można się posilić i odpocząć. Trwają także prace związane z renowacją dworku Zabiełły przy ul. Okulickiego.

Sołectwa, koła gospodyń wiejskich

Na pomoc finansową samorządu województwa mazowieckiego mogą również liczyć gminy i powiaty z terenu całego Mazowsza, koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia. W subregionie radomskim najwięcej projektów zostało dofinansowanych w ramach programu „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich”. Wsparcie otrzymało w sumie 200 organizacji i stowarzyszeń, m.in. na zakup wyposażenia, warsztaty czy organizację imprez kulturalnych. 142 projekty dotyczyły sołectw. Na ich realizację samorząd województwa przeznaczył ponad 1,3 mln zł. Środki pomogły m.in. w budowie placów zabaw, altan rekreacyjnych, modernizacji oświetlenia drogowego czy świetlic wiejskich

Jak zauważa radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak, programy dla sołectw i kół gospodyń wiejskich cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. – Tylko w tym roku pomogliśmy w realizacji w sumie ponad 1150 inicjatyw sołeckich i 830 kół gospodyń. To są najczęściej małe granty, które pomagają w realizacji tych projektów, które są najbliżej mieszkańców. To place zabaw, siłownie plenerowe, altany, ale także różnego rodzaju wydarzenia, warsztaty. Patrząc na skalę pomocy już dziś wiemy, że będziemy kontynuować te programy również w kolejnym roku.

Strażacy z wozami i sprzętem

W ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” dofinansowanie w subregionie radomskim otrzymało 79 projektów. Wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego to ponad 2,6 mln zł. Te pieniądze zostały przeznaczone m.in. na remonty i modernizacje 37 budynków strażnic strażackich oraz zakup 9 wozów ratowniczo-gaśniczych i specjalistycznego sprzętu.

Obiekty sportowe i zabytki – dofinansowane!

Na wsparcie samorządu województwa mogą liczyć również właściciele obiektów zabytkowych. W ramach programu „Mazowsze dla zabytków” ponad 1,2 mln zł dofinansowania trafiło na renowację 20 obiektów z subregionu radomskiego. Wśród nich znalazły się m.in.: remont konserwatorski zabytkowej dzwonnicy przykościelnej w Chlewiskach, konserwacja polichromii ścian i sklepienia prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Iłży, remont dachu i więźby dachowej na kościele pw. św. Zygmunta w Siennie, kompleksowa konserwacja i restauracja renesansowego ołtarza w kaplicy Kochanowskich z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu czy remont dachu wieży północno-wschodniej wraz z jej elewacją w kościele pw. NMP Królowej Różańca Świętego (dawny klasztor dominikanów).

Jak podkreśla Ilona Jaroszek, dyrektorka Muzeum Wsi Radomskiej: – Oczywiście ważne są przedsięwzięcia infrastrukturalne jak drogi, nowe obiekty użyteczności publicznej czy ten nowo wybudowany SOR, na który czekaliśmy od lat. Ale osobiście bardzo cieszy mnie to, że w budżecie województwa co roku planowane są środki na inwestycje w szeroko rozumianą kulturę, wsparcie instytuji kultury, ale też pomoc w ratowaniu najpiękniejszych zabytków w regionie – dodaje.

Samorząd Mazowsza przekazał również ponad 5,8 mln zł wsparcia na budowę i remonty 25 obiektów sportowych na terenie subregionu. Dofinansowane projekty to m.in.: budowa skateparku w Lipsku, boiska wielofunkcyjnego w Przysusze, modernizacja stadionu miejskiego im. Z. Siedleckiego w Białobrzegach czy zakup sztucznego mobilnego lodowiska dla gminy Zwoleń.

Duże środki na równomierny rozwój

Największym realizowanym przez samorząd województwa mazowieckiego programem jest „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. To w jego ramach wsparcie otrzymały takie inwestycje jak: likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głowaczowie i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przysusze, a także przebudowa drogi powiatowej Kozienice - Holendry Piotrkowskie i budowa budynku świetlicy wiejskiej w Odechowcu. W sumie na realizację 11 ważnych dla rozwoju całego województwa projektów z subregionu radomskiego samorząd województwa przeznaczy blisko 15 mln zł.

W trosce o klimat i czyste powietrze

Samorząd Mazowsza dofinansowuje również proekologiczne projekty. W sumie w ramach dwóch programów „Mazowsze dla klimatu” i „Mazowsze dla czystego powietrza” na terenie subregionu radomskiego dofinasowanych zostało 25 projektów. Wśród nich m.in. modernizacja oświetlenia na energooszczędne, ekoprzystanki w gminie Pionki, aranżacja i nasadzenia zieleni wzdłuż rzeki Kobylanki czy zielone donice na białobrzeskich ulicach.