w ramach programu 4.2 Efektywność energetyczna - typ projektu - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach realizacji projektu pn. „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO SP. Z O.O. W RADOMIU”

Nr sprawy: DZP.341.59.2018 - przetarg nieograniczony poniżej 221 000,00 euro